En långsiktig satsning på områdespoliser kan pressa tillbaka brottsligheten permanent, skriver Liberalerna. Foto:

Debatt: Fler och mer effektiva poliser ökar tryggheten i Eskilstuna

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Svensk polis står inför stora utmaningar. Det behövs breda insatser från skola, socialtjänst med både integration och jobb. Kommunerna borde inte bara skapa trygghet utan också förebygga brott. Men polisen måste både bli fler och få skarpare verktyg i kampen mot brotten. Också Eskilstuna drabbas återkommande av dödligt våld och nyligen sköts en ung man ihjäl i Nyfors. Detta är oacceptabelt då tryggheten måste omfatta alla.

Våldsbrottsligheten är omfattande och ofta kopplad till narkotika. Flera tunga organiserade gäng finns på plats i staden parallellt med mer lösta sammansatta nätverk av personer som ägnar sig åt brott som livsstil. I spåren av detta växer otryggheten och brottsligheten ökar. Det gäller särskilt i utsatta områden många ungdomar riskerar att dras in i de organiserade gängen. Enligt Polisen beror minskningar av brott inte sällan på brist på resurser att utreda och lagföra brott.

I Eskilstuna prövas nu ett helt nytt sätt med förläggning av arbetstiderna för ”utryckningspolisen”. Nu kan polisen arbeta betydlig mer när brotten begås än på kontorstid. Detta gynnar såväl polisens arbetsmiljö som medborgarnas trygghet. En långsiktig satsning på områdespoliser kan också pressa tillbaka brottsligheten permanent. Utöver det krävs en kraftig ökning av antalet anställda inom Polismyndigheten. Liberalerna står fast vid målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.

Högre lön krävs för att fler poliser ska stanna kvar i tjänst och fler kvalificerade ska söka polisutbildningen. I vår budget görs en särskild lönesatsning på Polisen och ett utrustningslyft för att tillvarata moderna möjligheter och ny teknik. Vi vill också att tillståndsplikten för brottsbekämpande myndigheters kameraövervakning bör avskaffas.

När få brott klaras upp och upptäcktsrisken är låg riskerar brottsligheten att öka. Och därför måste utredningsverksamheten effektiviseras. Polisen har för många arbetsuppgifter. Vi vill renodla polisens verksamhet mer genom att flytta hanteringen av hittegods och pass samt omhändertagandet av berusade personer till andra myndigheter. Då får polisen mer tid att bekämpa den öppna narkotikahandeln i Eskilstuna.

I det liberala Sverige kan vi aldrig utrota brottsligheten, men den måste och kan pressas tillbaka. Alternativet är att våldet och samhället tas över av kriminella. Det innebär slutet för det öppna Sverige som uppskattningsvis minst 99 procent av medborgarna står bakom.

Johan Pehrson (L)

Riksdagsledamot och rättspolitisk talesperson

Stefan Krstic (L)

Gruppledare i Eskilstuna

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaDebattpolis
Relaterat