ABF planerar att under våren utbilda tjugo folkbildare mot nazism. Syftet är att lägga grunden för ett regionalt och långsiktigt arbete där vi tar vårt ansvar för att berätta om nazismens historia, skriver representanter för ABF.

Debatt: "Folkbildning är demokratins självförsvar"

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

2019 är det 100 år sedan det slutgiltiga beslutet att införa allmän och lika rösträtt i Sverige fattades av riksdagen och också 100 år sedan ABF i Eskilstuna bildades. Nästa år får vi fira 100 år av utveckling, framsteg och ökad jämlikhet.

Men trots alla fantastiska framsteg är våra fri- och rättigheter ingenting som vi kan ta för givet. Den svenska rösträtten kommer att fira 100 år i en tid då förtroendet för folkstyret i försvagas, antidemokratiska krafter mobiliserar och aggressiva nättroll sprider lögner och tär på vår grundläggande tillit till varandra och demokratins förutsättningar.

Jubileet kommer att firas i en tid och kontext där nazistiska organisationer sätter skräck i hela kommuner med sin närvaro och hot om våld mot etniska grupper och oliktänkande, när nazistiska NMR spärrar av vårt ABF-hus i Eskilstuna i samband med att vi samarrangerar Springpride med en tydlig hälsning att ”homolobbyn” ska krossas.

Rösträttens 100-årsdag kommer att firas i en tid då främlingsfientliga krafter flyttar fram sina positioner och SD – ett parti med rötterna i nazismen – är landets tredje största.

Folkbildningens betydelse för att vitalisera demokratin de senaste hundra åren kan inte överskattas. Många är vi som i studiecirklar och på föreläsningar bildat oss om allt mellan himmel och jord, men inte minst bildat oss i demokrati och bildat oss en uppfattning.

På ABF brukar vi säga att folkbildning är demokratins självförsvar. Så i en tid då antidemokratiska krafter mobiliserar, är vårt svar lika självklart: bildning, bildning och bildning.

Därför kommer vi i konkret handling folkbilda mot antidemokratiska krafter. Med start i januari och under hela våren kommer vi att utbilda tjugo folkbildare mot nazism. Utbildningen kommer att hållas i samarbete med Brunnsviks folkhögskola och syftet är att lägga grunden för ett regionalt och långsiktigt arbete där vi tar vårt ansvar för att berätta om nazismens historia, förintelsen och de övergrep som skett och sker i nazismens namn – men också i fredliga strategier för att motverka nazismen och främlingsfientlighet.

Vi ser det inte bara som ett sätt att hedra detta demokratins jubileumsår, utan framförallt slå vakt om dess framtid och fortlevnad – stärka demokratins immunförsvar, skulle man kunna säga. Vi välkomnar alla som delar vår grundsyn och vill ta en mer aktiv del i arbetet för alla människors lika värde och i arbetet mot nazism att söka kursen! Mer information finns på ABF Sörmlands hemsida: www.sormland.abf.se

Caroline Helmersson Olsson

Ordförande för ABF Sörmland

Fredrik Pettersson

Ombudsman och chef för ABF Sörmland

Patrik Årman

Rektor på Brunnsviks Folkhögskola

Läs mer om dessa ämnen

100 årDebattFolkbildning