Det kommer att bli lönsamt att producera sin egen el under de närmaste åren och solenergi är ett smart sätt att gör det, menar författarna till denna artikel. Foto:

Debatt: Framtiden för solenergin är strålande

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

De senaste åren har vi kunnat se ett dramatiskt prisfall på solceller vilket har inneburit en fullkomlig revolution på den globala energimarknaden. Sverige ligger långt efter länder med liknande förutsättningar som Tyskland och Danmark när det gäller att tillvarata solinstrålningen men nu börjar det röra på sig. I Sörmland finns 6 388 kW solel registrerat i elcertifikatsystemet vilket innebär 22,3 W per person. Det är en bra bit över det svenska genomsnittet på 10,7 W per person. Det placerar Sörmland på en plats fyra i en ny sammanställning som Fossilfritt Sverige, Power Circle och Svensk Solenergi har gjort. Det finns stor potential för solelen i Sörmland att växa när marknaden i landet nu börjar vakna på allvar. 

Solenergin har en enorm potential i att ersätta fossil elproduktion över hela världen. Energiflödet från solen är enormt. Varje dag kommer cirka 10 000 gånger mer solenergi till jorden än vad vi människor använder. Utmaningen är att fånga upp energin på ett relativt billigt och hållbart sätt.

Produktionskostnaden för solceller har fullkomligt rasat de senaste åren och är orsaken till den solcellsrevolution vi i dag ser i stora delar av världen. Kostnaderna har minskat med cirka 80 procent på åtta år och är i dag utan subventioner billigare än kol-, olje- och gaskraft i många länder. Från Kina och Indien kommer det besked om hur byggen av kolkraftverk stoppas eftersom solelen är ett billigare alternativ. Det är till och med så billigt att oljepumparna i Omans öken drivs med solel istället att använda den egna oljan.

Förutsättningarna för solceller är bättre i Sverige än vad man kan tro. Sett över året är solinstrålningen i Umeå lika stor som i mellersta Tyskland, som har en installerad solcellseffekt på cirka 500 W per person.

Nu börjar också marknaden i Sverige att växa efter en trög start och har tredubblats sedan 2014. I Sörmland har den ökat från 2 435 kW till 6 388 kW. Störst effekt per capita finns i Halland och i endast 15 av 290 kommuner lyser solelen helt med sin frånvaro. Dessutom är det många solelsproducenter som inte är anslutna till elcertifikatsystemet och finns därför inte med i statistiken. Ökningen beror på det lägre priset i kombination med att man nu får både garantipris för en el som man inte använder själv och ett investeringsstöd.

Återbetalningstiden för ett eget solcellssystem är drygt tio år och sen har man gratis el under lång tid. Med en kommande elektrifiering av fordonsflottan och smarta elnät runt hörnet kommer värdet av att producera sin egen el att öka under de närmaste åren.

För den som funderar på att installera solceller finns det alltså ingen anledning att vänta.

Svante Axelsson

nationell samordnare för Fossilfritt

Johan Lindahl

Svensk Solenergi

Olle Johansson

vd Power Circle

Läs mer om dessa ämnen

SolenergiDebatt