Elever som har gått vård- och omsorgsprogrammet och skaffat sig en utbildning som undersköterska har inga problem att får jobb, skriver centerpartisten Lillemor Nordh. Foto: Naders Nilsson.

Debatt: Gymnasieskolans framgång blir en hävstång och samhällsbärare

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det går bra för många ungdomar i Eskilstunas kommunala gymnasieskolor nu, det är riktigt glädjande. Genom målmedvetet arbete från politik, ledning, ungdomar, elevhälsa och lärare ser vi nu en uppåtgående trend för betygen i gymnasieskolan. Gymnasieutskottet har fortlöpande möten med elevråden för att stämma av hur läget är på skolorna och det är en viktig pusselbit att möta upp hur eleverna upplever sin studiemiljö.

Det som också är glädjande, är att det riktade arbetet med att fylla utbildningsplatser på de program som leder till arbete ger resultat. Ett exempel är vård- och omsorgsprogrammet, där eleverna skaffar sig en undersköterskeutbildning. Det finns stort behov av undersköterskor i kommunen, därför är det ytterst viktigt att de platserna fylls och att det skapas en regelbunden påfyllnad i yrkeskåren.

Tidigare har det varit svårt att fylla platserna, men den här hösten är det till och med kö till utbildningen. En annan riktad satsning under den senaste mandatperioden, har varit att minska betygsglappet mellan flickor och pojkar. Där ser vi att pojkarna kommer ikapp nu. Vi kan inte stanna där, utan stora utmaningar finns de närmaste åren. Det gäller framförallt att stödja de elever som är nyanlända, så att de också slutför gymnasieskolan och kommer ut på en växande arbetsmarknad med bra utbildning i bagaget.

Gymnasieskolan är en av de viktigaste faktorerna för att genom utbildning minska segregering på en framtida arbetsmarknad. Det vi sår nu, får vi skörda sen. Långsiktigt arbete lönar sig och bygger en bra framtid för Eskilstuna.

Lillemor Nordh, C

barn- och utbildningsnämnden, ordförande i gymnasieutskottet

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Debattskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka