Det finns inga enkla lösningar för integrationen, men Sverige behöver en regering som vill och vågar ställa krav på nyanlända, skriver Moderaterna. Foto:

Debatt: Inför krav på kunskaper i svenska för att få bidrag

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Integrationen av nyanlända är ingen enkel uppgift, varken i Södermanland eller nationellt. Inget regeringsalternativ kan göra anspråk på att kunna lösa integrationen i ett svep. Men man måste ändå utvärdera den politik som förs utifrån resultaten. Efter fyra år av socialdemokratiskt styre så talar siffrorna sitt tydliga språk – den här mandatperioden har inneburit ett misslyckande.

Det faktum att regeringen inte har genomfört nödvändiga reformer har lett till att jobbklyftan mellan utrikes och inrikes födda har ökat. Enligt Arbetsförmedlingens siffror var andelen arbetslösa i Sverige nästan fem gånger så hög för utrikes som inrikes födda under första halvåret. I Södermanland är skillnaden ännu större – 28,7 procent av utrikes födda befinner sig i arbetslöshet medan motsvarande siffra för inrikes födda var 4,7 procent. Det är här viktigt att notera att detta sker under en högkonjunktur där det går bra för Sverige. Om de som har svårast att få jobb inte kommer in på arbetsmarknaden i goda tider – hur ska det då gå när konjunkturen vänder?

Regeringens insatser för nyanlända har haft begränsad framgång. Det senaste exemplet är utbildningsplikten – kravet på nyanlända som behöver att läsa in en gymnasieutbildning. Trots att Arbetsförmedlingen i juni bedömde att 5 500 personer omfattades av kravet så har bara 90 av dessa påbörjat studier. I den takten skulle det ta 30 år innan ens en liten grupp nyanlända fått en gymnasieutbildning.

Det finns inga enkla lösningar för integrationen, men Sverige behöver en regering som vill och vågar ställa krav på nyanlända. Moderaterna vill införa krav på kunskaper i svenska för att få bidrag, men även för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Med tydliga kunskapskrav förbättrar vi drivkrafterna för nyanlända att lära sig språket och komma in i det svenska samhället. Vi vill också sänka skatterna med tonvikt på låga inkomster och införa ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete.

Sverige behöver en regering som har konkreta förslag för vägen framåt och som inte nöjer sig med att ställa ut vallöften som aldrig uppfylls. Integrationen kommer att förbli en prioriterad fråga för Moderaterna.

Jessica Polfjärd (M)

Integrationspolitisk talesperson

Lotta Finstorp (M)

Riksdagsledamot, Sörmland

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaDebattIntegration
Relaterat