Innan årsskiftet antog kommunfullmäktige majoritetens årsplan för 2018 som innehåller betydande satsningar på skolan och våra unga, skriver den styrande majoriteten i Eskilstuna. Foto:

Debatt: Inga besparingar i Eskilstunas skolor

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den politiska majoriteten, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centern har inte beslutat om besparingar eller nedskärningar, vi vill vara mycket tydliga med det. I dag står flera rektorer inför ett budgetunderskott som rektorerna har att hantera, då deras åtgärdsplaner som de planlade i höstas tillsammans med förvaltningsledningen inte fungerat. Majoritet har fullt för förtroende för förvaltningen och rektorerna för deras arbete.

Majoriteten i Eskilstuna har ett tydligt fokus på att stärka välfärden i Eskilstuna och få fler i arbete. Där är skolan och dess verksamheter en viktig del av de jobbskapande åtgärderna. Ett målmedvetet arbete med att bli Sveriges bästa skolkommun pågår. Innan årsskiftet antog kommunfullmäktige majoritetens årsplan för 2018 som innehåller betydande satsningar på skolan och våra unga.

Vi satsar nu stort på att bygga fler utbildningsplatser i skolan och för det avsätts 985 miljoner kronor åren 2018–2022. Av dessa avsätter vi 418 miljoner kronor under åren 2018–2022 för att bygga fler förskoleplatser. Utöver dessa satsningar avsätter vi 106 miljoner kronor årligen för att anställa fler medarbetare i förskolan och skolan. En fjärde kommunal gymnasieskola planeras och i årsplanen sätter vi tydliga mål på att våra elever ska klara gymnasieutbildningen. Detta är viktiga investeringar för vår framtid och möjligheten för Eskilstunas ungdomar att få arbete.

Utöver ovanstående, har även satsningar på bland annat rörelse och aktivitet varje dag i skolan, utökad tid i förskolan, fler skoldagar, gymnasieprogram på engelska, IT-skola, mattesatsning, stärkt stöd till skolor på landsbygden och jobbcirkus gjorts för att nämna några viktiga satsningar för att nå målet.

I våra skolor, där cirka 20 000 elever dagligen befinner sig, sker ett fantastiskt arbete från lärare, ledning, kök och övrig personal. Vi har under mandatperioden sett att kunskapsresultaten har förbättrats både inom grundskolan och gymnasieskolan. Detta har skett samtidigt som Eskilstuna fick cirka 1300 nya elever under två år. Det motsvarar cirka 45 nya klasser.

Vi satsar på fler yrkesgrupper inom skolan för att stärka lärarens roll och möta den rekryteringsutmaning som hela den svenska skolverksamheten befinner sig i.

Barn- och utbildningsnämnden är den nämnd som har den största driftbudgeten i kommunen. Nämndens driftbudget för 2018 är 2 014 miljoner kronor jämfört med 2017 som låg på 1 718 miljoner kronor och för 2018 beslutade majoriteten också att inga besparingar ska ske i skolan.

Jari Puustinen (M)

ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Majo Kuusikoski (S)

vice ordförande i Barn- och utbildningsnämnden

Lillemor Nordh (C)

ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, ordförande i gymnasieutskottet

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Platser/EskilstunaDebattskola och utbildning
Relaterat