Den närmaste tioårsperioden väntas behovet av antalet yrkesförare vara 50 000 för att lösa ökad efterfrågan på transporter, skriver Kotz och Jävergren. Foto:

Debatt: JA till gymnasieskolans yrkesprogram

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vi avundas inte de ungdomar som nu står inför gymnasievalet. Redan som 15–16 åring ska de ta ställning till vad de vill satsa på när gymnasiet är slut.

Valet som görs påverkar dem på flera sätt och det finns många alternativ som ska vägas in. . Man pratar ofta om att välja brett, att välja gymnasieprogram som ger en bra bredd och många möjligheter. Tyvärr lyfter man inte fram yrkesprogrammen här utan oftare de högskoleförberedande.

Vilken bredd och vilka möjligheter har man om man väljer ett högskoleförberedande program och inte lyckas nå hela vägen fram? Vill påstå att det är en bredare plattform att stå på om man har ett bra yrkesprogram i grunden. Man kan alltid välja att läsa vidare och vill man inte det så har man ett yrke i grunden som genererar inkomst tidigt. Dessutom kan den som önskar läsa in sin högskolebehörighet under gymnasietiden och skapa ytterligare möjligheter efter avslutad utbildning eller efter några år i yrket.

Ett av gymnasiets yrkesprogram, fordons- och transportprogrammet är ett av de säkraste sätten att få ett jobb efter avklarad utbildning. Cirka 80 procent av dem som går ut ifrån programmet har jobb efter avslutad väl genomförd utbildning. Skatteintäkterna börjar rulla in i stort sett från dag ett och tyvärr är det något som missas när man genomlyser skolornas kostnader.

Yrkesprogrammen är ofta dyrare under utbildningstiden. Ser man kostnaden på en femårsperiod istället och räknar med skatteintäkter och jämför med de högskoleförberedande, så hamnar kostnaderna på helt andra nivåer. Att satsa på bra moderna yrkesprogram är en bra investering för kommunerna om man vill utvecklas och få ungdomar i arbete.

Transportbranschen är en framtidsbransch. Den närmaste tioårsperioden väntas behovet av yrkesförare vara 50 000 för att lösa ökad efterfrågan på transporter. E-handeln ökar lavinartat och med detta ökar efterfrågan på snabba och proffsiga leveranser.

Fordons- och transportprogrammet är en tuff och krävande utbildning. Förutom gymnasiegemensamma ämnen som svenska, matte och engelska så handlar det om både teori och praktik på skolan och hos lokala åkerier och verkstäder. Branschen gör stora insatser för att på bästa sätt hjälpa och lotsa fram eleverna under sin praktik, det arbetsplatsförlagda lärandet, APL. Med utbildade handledare på företagen får eleven både se hur jobbet fungerar på olika arbetsplatser och utbildningen blir verklighetsbaserad.

Låt jobbmöjligheterna efter avslutad utbildning vara en av de avgörande faktorerna i valet av gymnasieutbildning.

Lars Kotz och Mathias Jävergren

Regionala projektledare TYA (TYA är ett samarbetsorgan mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i transportbranschen.)

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Debattskola och utbildning
Relaterat