Hans Bergström menar att det finns risk att Hammarby kyrka kommer att läggas i malpåse. Men uppgiften förnekas i repliken från församlingens kyrkoråd. Foto:

Debatt: Kafjärdens församling blöder

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ekonomin i Kafjärdens församling med sina sex kyrkor, Jäder, Sundby, Kjula, Barva, Hammarby och Vallby kyrkor är skakig. Församlingen tvingas att höja kyrkoavgiften med 10 öre för 2019. Den dåliga ekonomin i församlingen påverkar samtliga verksamheter som får neddragen budget för 2019.

Kafjärdens Trygghetsboende AB som öppnade i maj 2018 med 12 hyreslägenheter för personer 70 plus har en synnerligen skakig ekonomi för 2019. Två av de tolv lägenheterna är fortfarande outhyrda. I detta läge har kyrkorådet valt att avsätta mig som ordförande i Kafjärdens Trygghetsboende AB.

Detta har inneburit att en ny ordförande nu får försöka göra en omstart och arbeta hårt för att försöka få den två outhyrda lägenheterna uthyrda på nytt. Församlingen har genom sitt agerande i kyrkorådet tappat styrfart. Redan tidigare har revisorerna kritiserat budget och bokslut för Trygghetsboendet att hyressättningen inte är satt utifrån de kostnader som varit beträffande byggnationen av Trygghetsboendet.

Varje månad blöder Kafjärdens Trygghetsboende AB 17 000 kronor genom att två lägenheter är outhyrda. Församlingen får enligt kyrkoordningen inte gå in och täcka förluster för sina dotterbolag. Frågan är hur länge man kan fortsätta driva Trygghetsboendet i sin nuvarande form med Kafjärdens församling som huvudman.

Genom församlingens skakiga ekonomi påverkas även musiken/körlivet i församlingen. Till våren 2019 blir det inte någon profan vårkonsert med någon klassisk tonsättare. De profana vårkonserterna har varit Kafjärdens Festivalkörs signum. Konserterna har under flera år framförts med en fullsatt Jäders kyrka.

En duktig och entusiastisk körledare med ett stort kontaktnät av professionella musiker och solister har gjort vårens körkonserter kända långt utanför Eskilstuna. Nu drabbas Kafjärdens Festivalkör av avhopp av korister som engagerat sig i denna kör just för sina profana konserter. För många församlingsmedlemmar är just musiken i våra kyrkor en viktig ingång till at engagera sig i Svenska Kyrkans övriga verksamheter.

Nu kommer inom en snar framtid två av församlingens kyrkor att läggas i ”malpåse”. Det är Sundby kyrka och Hammarby kyrka som inom kort lämnas över till trossamfundet Svenska kyrkan och kommer därmed att förvaltas av Strängnäs stift.

Kanske dags för Kafjärdens församling att utse nya ledamöter i kyrkorådet som har det dagliga ansvaret att tillse att församlingens ekonomi tryggas.

Hans Bergström

Fram till 6 november 2018 ordförande i Kafjärdens kyrkofullmäktige samt ordförande i Kafjärdens Trygghetsboende AB

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Svenska kyrkanDebattEkonomi
Relaterat