Maria Forsberg, ordförande och Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna. Foto:

Debatt: Kommer majoriteten sälja ut delar av allmännyttan?

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Rätten till en bostad är avgörande för att kunna leva ett fullgott liv. Det är förutsättningen för att kunna jobba, skaffa sig en familj och få chansen till ett tryggt liv.

Eskilstuna Kommunfastigheter är vårt kommunala bostadsbolag. Det är vår allmännytta som äger cirka 5500 lägenheter.

I sig inte särskilt många om man jämför med liknande städer. Man är det bostadsbolag som inte ställer krav på fast inkomst för sina hyresgäster och man tar ett stort socialt ansvar i kommunen.

Kommunfastigheter styrs av Kommunföretag som i sin tur styrs av ägardirektiv från kommunfullmäktige. Man har därifrån fått i uppdrag att ta fram en fastighetsstrategi. Man vill långsiktigt titta på sitt bestånd och dess framtid och på hur eventuella försäljningar kan påverka framöver.

En seriös hantering som utgår från bolagets bästa, vilket man också ska göra enligt aktiebolagslagen.

Vänsterpartiet är tydligt emot en utförsäljning av delar av lägenhetsbeståndet, då vi ser vikten av att kommunen äger olika typer hyreslägenheter. Vi ser också att i längden är det inte ekonomiskt försvarbart att sälja av delar av beståndet. Det är ingen åsikt, utan bygger på beräkningar av fastighetsekonomer.

Ett bolag styrs av ägardirektiv, dessa fattar kommunfullmäktige beslut om. Ägardirektiven är ägarens sätt att styra bolaget.

När direktiven väl är beslutade är det styrelsen som ska styra bolaget, utifrån direktiven. Utifrån de diskussioner vi deltagit i och den information vi nåtts av vill nu tre herrar, kommunalråden Jimmy Jansson (S), Jari Puustinen (M) och Arne Jonsson (C) frångå detta och istället peka med hela handen.

Absolut inte med bolagets bästa i åtanke, utan av ideologiska skäl vill man i god tid före valet sälja minst 100 lägenheter, utan att man tittat på hur det påverkar eller att det är en del av en fastighetsstrategi. Kommunalråden behöver tydligen inte invänta någon fastighetsstrategi.

Den klarar de sig utan.

Här ska säljas bostäder, oavsett vad som är bestämt av kommunfullmäktige eller ej. Kommunalråden vill ha fingrarna med i ”syltburken”, vilket tyder på ett omoget och dåligt ledarskap där man lämnar styrelsen ansvarig och kommer själv undan utan ansvar, men vill ändå bestämma.

Att sälja fastigheter i sig är en dålig idé och ett svek från Socialdemokraterna som säger sig värna hyresrätten.

Det går precis tvärtemot vad Eskilstunaborna behöver idag. Att dessutom göra det ansvarslöst och utan att följa direktiv är rakt av dåligt.

Vi frågar därför den nuvarande majoriteten i kommunen: Kommer ni att fullfölja en utförsäljning av delar av allmännyttan? Om svaret är ja, vilken strategi utgår ni då från?

Maria Forsberg (V)

Ordförande

Maria Chergui (V)

Gruppledare

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

VänsterpartietBostadsmarknadenDebatt
Relaterat

Mest delat denna vecka