Valfrihet inom skola, vård och omsorg skapar jobb i hela landet, skriver centerpartisten Tommy Ellfolk. Foto:

Debatt: Konkurrens ger bättre kvalitet inom skola, vård och omsorg

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den S-ledda regeringen vill begränsa möjligheten till vinstuttag för annan huvudman i annat bolag, linjen är emot ökad kvalitet och ökat jobbskapande i välfärden.

Centerpartiet ser att människor själva ska ges möjlighet att kunna välja en bra och jämlik vård, det ska vara lika självklart som ren luft och rent vatten. Vi står bakom en väl fungerande vård där patienten står i centrum, inte vårdsystemet i sig självt.

Centerpartiet vill se att vårdgivaren ska kunna vara en annan huvudman som levererar hållbar kvalitet till medborgarna, på rätt utsatt tid. Centerpartiets politik är jobbskapande och har en klar grön tråd till fler arbetstillfällen i små och medelstora egendrivna företag runt om i hela landet. Både landsbygd och stad ska kunna växa och företag ska kunna vara med i den fria konkurrensen i välfärden.

En väl fungerande utbildning är självklart för Centerpartiet där föräldrar till barn under 18 år ska kunna välja förskola/skola till sina barn. Utbildningsgivaren ska kunna vara en annan än kommunen i länet man bor, en friare och öppnare konkurrens inom skolan ska ge möjlighet till bättre kvalitet och riktade önskemål. Centerpartiet ser frihet som en dynamisk kraft som ger ständigt ökade möjligheter till jobbskapande inom utbildningsväsendet.

Centerpartiet har ett brett synsätt med fokus på större valfrihet inom skola vård och omsorg på en arena där alla får plats. Kvalitet och rätt resurser ska vara drivande inom vården med bland annat kortare köer och rätt utförd vård inom en rimlig tidsram.

Skolan ska mycket väl kunna drivas i öppen konkurrens med fokus på kvalitet och med nya grepp i lärandet och pedagogiken. Kunskap och utbildning ska vara en hävstång som bygger hela landet starkare och alla elever ska ges en ärlig möjlighet till godkända betyg till gymnasiet oavsett huvudman.

Tommy Ellfolk

Centerpartiet Eskilstuna

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietDebattomsorg skola och utbildning vård
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka