Vi måste underlätta för människor att få vardagen att gå ihop, därför tar Liberalerna problemen med de långa bilköerna i Eskilstuna på allvar, skriver Liberalerna. Foto:

Debatt: L vill satsa 100 miljoner för minska bilköerna i Eskilstuna

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Eskilstuna är svårt drabbat av bilköer på morgonen och eftermiddagen, då människor ska till och från jobbet samt hämta och lämna vid förskolor och skolor. Det kostar människor värdefull tid och mängder av bilar som står stilla och spyr ut avgaser frestar på miljön.

Liberalerna har lagt flera förslag för att komma till rätta med situationen och vi avser att komma med flera. Trafiken måste flyta smidigare. Därför gör Liberalerna den största satsningen i modern tid för att komma till bukt med de långa bilköerna.

Vi investerar 100 miljoner kronor för att bygga om och öppna upp trafiken. Det handlar om att bredda viktiga leder, såsom Västerleden, fler tvåfiliga rondeller, fler högersvängar i eget körfält, bygga om och öppna upp nya vägar, flytta övergångställen en bit från rondellen så att det inte blir stopp mitt i rondellen samt att bygga fler rondeller där det i dag lätt blir stopp, exempelvis på Mått Johanssons väg utanför Bilia på västerleden.

Om information om den aktuella trafiksituationen var allmänt och lätt tillgänglig skulle fler kunna välja antingen en alternativ väg eller avstå från att ta bilen vid just den tidpunkten. I Stockholm och Göteborg finns en tjänst som heter trafiken.nu där Trafikverket samarbetar med kommuner och kollektivtrafik för att ge en samlad information om trafikläget, enkelt och lättillgängligt där vägar och gator med bilköer, vägarbeten eller andra hinder markeras i olika färger.

Trafiken.nu finns som websida och applikation för mobiltelefon. Genom att den använder data från myndigheter blir den säkrare för användaren än till exempel gratisappar som använder enbart användardata.

Eskilstuna borde undersöka möjligheten att delta i trafiken.nu, eventuellt i samarbete med övriga fyra Mälarstäder. Elektroniska skyltar kan också sättas upp vid infarter till Eskilstuna som tänds när kösituationen är särskilt allvarlig. Skyltarna kan ge kortfattad information av typen "köbildning på Västergatan" så att en trafikant om det är möjligt kan ta en annan väg. Informationen på de elektroniska skyltarna är även den tillgänglig på trafiken.nu.

Vi måste underlätta för människor att få vardagen att gå ihop, därför tar Liberalerna problemen med de långa bilköerna i Eskilstuna på allvar.

Erika Rydja Sandvik

Ordförande för Liberalerna i Eskilstuna

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaBiltrafikDebatt
Relaterat