Landstinget måste effektivisera sitt arbete med att erbjuda tidig intervention och utbildning av vårdpersonal för att upptäcka personer som riskerar att göra självmordsförsök och därmed ta sina liv, skriver Hans Bergström. Foto:

Debatt: Landstinget Sörmland måste få en nollvision för självmord

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Varje år tar cirka 1 600 människor i Sverige sitt eget liv. Det är nästan dubbelt så många som dog i Estoniakatastrofen då 852 människor omkom. I trafiken omkommer varje år cirka 250 personer vilket innebär att det är sex gånger fler som omkommer i självmord jämfört med de som omkommer genom trafikolyckor. Av självmorden utgör männen 2,5 gånger fler än kvinnorna. Det som är mest oroande är att självmord och självmordsförsök ökar bland yngre personer. För varje fullbordat självmord går det fem gånger så många suicidförsök. Det som är mest alarmerande är att nya forskningsrapporter visar att av självmorden så begås 400 per år av personer som är föremål för psykiatrisk vård.

Ovanstående dystra statistik är alarmerande siffror som vi måste göra något åt. För oss som bor i Sörmland har vårt landsting ett speciellt ansvar att arbeta med dessa frågor. Landstinget måste effektivisera sitt arbete med att erbjuda tidig intervention och utbildning av vårdpersonal för att upptäcka personer som riskerar att göra självmordsförsök och därmed ta sina liv.

Det finns numera både nationellt och internationell forskning att tillgå när det gäller suicid och preventiva åtgärder. Min uppmaning till ansvariga politiker i Landstinget Sörmland att under hösten bjuda in till en temadag med fokus på självmordsprevention. En dag då forskare, vårdarbetare, kommuner och intresseorganisationer möts för en första diskussion om vad vårt län kan göra för att skapa ett programarbete med sikte mot en nollvision för självmorden i vårt län.

Jag har egen erfarenhet av psykiatrisk vård och är också en av många som försökt ta mitt liv inte bara en gång utan flera gånger. Jag har i 40 år arbetat i en patientorganisation för människor med psykiska funktionshinder, RSMH, Riksförbundet för social och mental hälsa. Jag har också under de sista åren innan min pensionering arbetat inom socialpsykiatrin, Eskilstuna kommun. Frågor gällande människors psykiska hälsa med betoning på de som riskerar att t sitt eget liv är frågor jag brinner för.

Landstinget Sörmland har nu möjligheter att ta täten i frågor som gäller suicidprevention om man antar min uppmaning gällande temadag om självmord under hösten och ett fortsatt programarbete för att nå en nollvision för Sörmland gällande självmord som dödsorsak.

Hans Bergström, S

ersättare i kommunfullmäktige Eskilstuna

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Debattsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka