Moderaterna vill att Sörmlands landsting ska investera mer klimateffektivt. Foto: Sandra Nordin.

Debatt: Landstinget stärker hållbarhetsarbetet med moderat politik

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Moderaterna har under åren drivit en aktiv politik i landstinget för att minska klimatpåverkan. Ett arbete som vi nu vill intensifiera. Hållbarhetsfrågorna är viktiga och behöver få ett större utrymme. Vi är övertygade om att en omställning till mer miljövänliga lösningar går att göra hand i hand med ekonomiska effektiviseringar. Landstinget har i dag ett ambitiöst miljö- och klimatprogram, men resultaten är vi inte nöjda med.

Några saker för att relativt fort göra stora omställningar är att investera mer klimateffektivt, inte bara i fastigheter utan också i inventarier och köpa in än mer klimatsmarta produkter, exempelvis genom användning av återvunnet material. Vi menar också att miljö- och klimataspekten ska tas i stort beaktande när digitaliseringens nyttoeffekter beräknas.

Vi har, som exempel, sett hur företag lyckats ta fram duschar som återanvänder vatten som ska ha minskat vatten- och energiförbrukningen med 90 respektive 80 procent. Alltså en investering som ger såväl stora kostnadsminskningar samt är positiv för miljön.

Avslutningsvis tror vi att en stärkt hållbarhetsprofil kommer ge positiva effekter i synen på landstinget som arbetsgivare. Väldigt många människor är idag medvetna om sin klimatpåverkan och vill göra anpassningar för att minimera den. De arbetsgivare som inser det kommer att ligga i framkant när det gäller att attrahera framtida medarbetare.

Christer Sundqvist (M)

Petter Söderblom (M)

 

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandModeraternaDebatt
Relaterat

Mest delat denna vecka