Har en kvinna fått rätt från socialstyrelsen att göra abort ska ingen ta det ifrån henne, skriver Karolin Fridell. Foto:

Debatt: Låt abortsökande kvinnor få den vård de har rätt till

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Efter att läkaren Katarina Strand Brodd gått ut och berättat att hon försökt rädda foster som aborterats i vecka 22 har abortdebatten återigen blossat upp. Är det ett barn med rättigheter eller är det ett foster? I juridisk mening har man endast rätt till abort till och med vecka 21 plus sex dagar. Läkaren har då valt att tolka det som att ifall fostret aborteras men lever vecka 22 så är det ett barn med rättigheter.

Att godtyckligt gå in och tolka när en abort tydligt påbörjats i vecka 21 skapar problem. Kvinnan som fått godkänt av socialstyrelsen får helt plötsligt andra besked, läkaren som ska hjälpa henne genom aborten gör något annat. Vad händer om fostret överlever med potentiellt svåra skador och en mamma som inte kan ta hand om det?

För den abortsökande kvinnan som redan går igenom ett potentiellt trauma blir det ett oerhört svek från den vårdinstitution som skulle hjälpa henne. Hur ska hon någonsin känna förtroende för vården igen?

Samtidigt som socialstyrelsens rättsliga råd slår fast att läkaren inte gjort fel har sjukvården brustit när en abort avslutas i vecka 22 – det ska inte kunna ske. Aborten ska påbörjas och vara avslutad före vecka 21 plus sex dagar för att undvika sådana situationer.

Frågan kvarstår dock om vad som faktiskt sker den dag då samma vårdinstitution som utför aborten samtidigt försöker rädda det aborterade fostret och det överlever. Ska det adopteras bort eller kommer mamman tvingas att bli förälder mot sin vilja?

Många skulle här hävda att en sänkning av abortgränsen vore det bästa, men vad skulle hindra en läkare från att försöka rädda ett foster som uppenbart visar livstecken. Om bortgränsen skulle sänkas till vecka 20 plus sex dagar, vad händer den dag ett foster i vecka 20 föds förtidigt och överlever? Kommer man då kräva ytterligare en sänkning?

Det finns inga garantier för att gränser inte trycks längre och längre ned, på så sätt kan en sänkning av abortgränsen på sikt hota kvinnors rätt till abort. I politiken är bland andra Sverigedemokraterna för en sänkning av abortgränsen till och med vecka 12 – en stark inskränkning jämfört med dagens vecka 18 och fram till och med vecka 22 med socialstyrelsens beslut.

SD är i dag ett av de tre största riksdagspartierna och därför finns det inget som talar mot att man inte får igenom sin politik i framtiden. Det är en skrämmande tanke att vår generösa abortlagstiftning är hotad, kvinnors rätt till sin egen kropp förblir konstant ifrågasatt och det är mycket oroande när abortmotståndet växer. De är lätt att ha åsikter kring andras val men abortmotståndare glömmer ingen ska tvingas in i föräldraskap, det valet måste och ska en kvinna få göra själv.

Sverige behöver inte inskränka kvinnors rätt till abort, däremot måste man givetvis se till att aborter startas i tid och inte fördröjs på grund av exempelvis platsbrist.

Har en kvinna fått rätt från socialstyrelsen att göra abort ska ingen ta det ifrån henne, allra minst läkaren som ska hjälpa henne genom samma beslut.

Karolin Fridell

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Debattsjukvård och hälsa
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka