Debatt: Låt de ensamkommande bo kvar och gå färdigt gymnasiet

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Under 2015 kom ett stort antal ensamkommande barn och unga till Sverige för att söka asyl. De placerades ute i kommunerna runt om i landet i väntan på slutgiltigt besked från Migrationsverket.

Det stora antalet asylsökande har skapat långa väntetider för att få svar på om man får stanna i Sverige eller inte. Barnen kan i värsta fall få vänta närmare ett år på besked.

Många barn och unga har placerats hos oss i Eskilstuna. De yngre barnen får i regel bo på familjehem och de äldre på kommunens HVB-hem. Här får de gå i skolan och lära sig språket. De skaffar sig kompisar och fritidsaktiviteter och blir en del av samhället.

Den långa väntetiden gör också att många hinner fylla arton år under asylprocessen. Då är de i lagens mening att betrakta som vuxna och förväntas flytta till Migrationsverkets anläggningsboenden, ofta i en annan kommun långt bort.

I praktiken blir det här väldigt inhumant. Ungdomarna har hunnit rota sig i vår kommun. De går på gymnasiet men får inte chansen att gå färdigt. De rycks bort från sina kompisar, sin vardag och sin trygghet.

Det är därför glädjande att regeringen och vänsterpartiet är medvetna om det här problemet och har kommit överens om att tillföra 195 miljoner kronor i kommunbidrag så att kommunerna kan låta barnen som hinner fylla arton år under asylprocessen bo kvar.

Eskilstuna tilldelas 1,8 miljoner kronor, pengar som vi i vänsterpartiet tycker självklart ska användas till att låta ungdomarna vara kvar i kommunen och gå färdigt gymnasiet. Det är så vi skapar trygghet och kontinuitet för dessa ungdomar som annars lever med stor oro på grund av all väntan och osäkerhet.

Att använda kommunbidraget till att låta ungdomarna bo kvar verkar dock inte vara lika självklart för Eskilstunas politiska majoritet med Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet. Socialnämndens ordförande Göran Gredfors (M) har låtit antyda att pengarna kan komma att användas till annat.

Den politiska majoriteten har tidigare varit kallsinnig till att låta ungdomar som fått åldern uppskriven bo kvar tills deras asylärende avslutats. Det skulle vara bedrövligt om majoriteten också lät ungdomar som hinner fylla arton år under asylprocessen gå samma öde till mötes, trots kommunbidraget.

Vänsterpartiet vill därför uppmana Göran Gredfors och majoriteten att använda pengarna till det de är avsedda för: att låta ungdomarna bo kvar och gå färdigt gymnasiet. Vi skulle aldrig tvinga bort andra gymnasieungdomar från sin skola. Varför skulle vi göra så mot ensamkommande?

Annika Goblirsch, V

ledamot i socialnämnden i Eskilstuna

Jawad Zanganeh, V

ersättare i socialnämnden i Eskilstuna

Läs mer om dessa ämnen

DebattFlyktingpolitik
annons

Mest delat denna vecka