Framkomligheten i Eskilstuna är starkt begränsad av konstgjorda gupp, trånga passager och andra påhittiga farthinder, skriver Erik Ternert (M).

Debatt: Låt oss inte bli hunsade av en liten skara bilhatare

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Det finns nära fem miljoner personbilar i Sverige. Vi har pengar och teknik att bygga fina jämna vägar och gator av hög kvalitet. Dagens bilar är tekniska underverk, alltmer miljövänliga och lika säkra för förare och passagerare som för övriga trafikanter och fotgängare. Det skulle utan vidare gå bra att få trafiken att flyta jämnt och snabbt genom vår stad.

Nu är det istället så att det råder trafikkaos i Eskilstuna. Framkomligheten på gatorna är starkt begränsad av konstgjorda gupp, trånga passager och andra påhittiga farthinder. Sådana hinder borde rimligen vara så konstruerade att de kan passeras med tillåten hastighet men bli otrevliga först i högre fart. Så är det sällan. Hindren framtvingar i fullt lagliga hastigheter inbromsningar, krypkörning och acceleration så att bromsdamm och koldioxid lägger sig över omgivningen.

Till detta kommer alla cyklister som avsiktligt bryter mot trafikreglerna och använder övergångsställen på ett sätt som gör att fotgängare riskerar sina liv och orsakar tvärstopp för motortrafiken. Bilmotståndarna måste inse att motortransporter är ett helt nödvändig inslag i en stad. Man kan inte transportera gods på cykel även om det är en skattesubventionerad eldriven trampcykel. Inte heller går det att ha järnväg inne i stan.

Eskilstunas centrala delar byggs ut i ett imponerande tempo och det är utmärkt att staden får ett mer levande centrum. De nya byggnaderna tar emellertid utrymmet för parkeringsplatser i anspråk. Om man avser att få till stånd en vettig konkurrens med Tuna Park måste det finnas parkeringsplatser för oss som behöver parkera våra bilar när vi vistas i city. Detta kräver nya parkeringsgarage och en innovativ inställning till att hitta nya utrymmen för våra bilar.

För att tillgodose bilhatarna kan man minska antalet bilar genom en ordentlig kringled runt citydelarna. Nu för emellertid bilhatarna ett egendomligt resonemang om att framkomlighet och andra åtgärder för att underlätta för bilisterna inte får genomföras för då blir bilisterna bara fler. Det är denna åsikt som alltför länge synes ha tillåtits dominera Eskilstunas trafikpolitik.

En helt överväldigande majoritet av landets invånare behöver bil och kunna använda den dagligen för att få vardagen att gå ihop. Så varför låter vi oss hunsas av en liten skara bilhatare som inte har kommit med ett enda vettigt alternativ till trafik med explosionsmotorer.

Erik Ternert

Moderaterna i Eskilstuna

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaBiltrafikDebatt
Relaterat