Att politiker i Strängnäs höjer sina arvoden när kommunen ska genomföra besparingar spär säkert på politikerföraktet, skriver fyra politiker i opposition.

Debatt: Majoritetens nyårslöfte – att höja sina arvoden

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den styrande majoriteten i Strängnäs kommun, Moderater och Socialdemokrater, har avlagt ett nyårslöfte till alla medborgare. De lovar, samtidigt som de ska genomföra besparingar inom äldreomsorgen och skolan, att höja sina egna arvoden. Att höja arvoden på ordförandeposter var inget som dessa partier pratade om i valrörelsen. Motiveringen till höjningen nu är att Strängnäs kommun har låga arvoden jämfört med de andra kommunerna i Sörmland.

Strängnäs kommun har sedan tidigare en svår ekonomisk situation, där majoriteten har förespråkat sparsamhet i alla lägen. Denna höjning av främst månadsarvoderade politiker blir då ytterst märklig. Månadsarvodena för politikerna i Strängnäs kommun grundar sig på procentsatser av riksdagsledamöternas arvoden. Dessa arvoden räknas upp med jämna mellanrum, och följaktligen höjs då också de lokala politiska månadsarvodena automatiskt, i paritet med gängse löneöversyn och till rimliga nivåer. De höjningar som görs nu är helt oproportionella, och på vilka sätt ska de leda till ökad välfärd för våra kommunmedborgare?

Från och med 2019 höjer kommunalrådet Jacob Högfeldt (M) sitt eget arvode med 25 procent per månad och kommunalrådet Monica Lindell Rylén (S) höjer sitt arvode med 12,5 procent. Några av nämndordförandena höjer också sina arvoden, med motivering att det är ett utökat ansvar. Hur många ”vanliga chefer” får sin lön höjd med så mycket som 25 procent för att de får utökat ansvar, troligen ingen.

Det bästa sättet att hantera arvodesfrågan är att ta upp den i slutet av varje mandatperiod och besluta om vad som ska gälla kommande mandatperiod innan valet genomförs. På så sätt blir den inte beroende av vilka partier som vinner valet, och dialogen blir mer genomarbetad.

Det här sättet att hantera pengar i en kommun med ekonomiska bekymmer, hög sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning spär säkert på politikerföraktet och frågor kring hur vi politiker tänker, vilket inte är konstigt.

Vi röstade nej till dessa höjningar!

Mia Nerby

Oppositionsråd C

Roger Steen

Gruppledare C

Catharina De Geer

Gruppledare KD

Margaretha Furustrand

Gruppledare L

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunDebattPolitiker
Relaterat