Liberalen Oxana Erixon är kritisk till att Flens kommun ska åtgärda socialnämndens underskott genom att sätta stopp på fritids- och kulturaktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Foto:

Debatt: Man sparkar inte på dem som redan ligger!

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Även små barn vet det som Flens tjänstemän verkar ha missat. De har nämligen bestämt sig att börja åtgärda ett kraftigt ekonomiskt underskott i socialnämnden genom att sätta stopp på fritids- och kulturaktiviteter för den mest utsatta gruppen – människor med olika funktionsnedsättningar som är en självklar del av samhällsgemenskapen.

LSS är ingen ”tycka-synd-om-lag” utan det handlar i grund och botten om mänskliga rättigheter. Sverige ratificerade FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redan 2008. I dag måste vi fortfarande påminna om det.

Konventionen syftar till att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning att ta del av de mänskliga rättigheter som tillkommer alla. Den utgår från grundläggande principer om individuellt självbestämmande, icke-diskriminering, fullständigt och faktiskt deltagande och inkludering i samhället, lika möjligheter, tillgänglighet, jämställdhet samt rätten för barn med funktionsnedsättning att utveckla sina förmågor och bevara sin identitet.

Vi liberaler ser kulturen som ett sätt för individen att finna sig själv, bilda sig och växa. Vi känner ett stort ansvar att stå upp för ALLAS frihet att få ta del av den kultur och fritid vi själva vill, där vi själva känner igen oss samt kan möta helt nya intryck och världar. Att begränsa rätten att delta i kultur och fritidsaktiviteter är lika med att begränsa människliga rättigheter.

Det handlar om människor som finns överallt, här och nu, precis bakom hörnet, med ambitioner och livsdrömmar men med väldigt begränsade ekonomiska resurser på grund av sina funktionsnedsättningar. Många av dem är inte anställbara och saknar inkomst och deras anhöriga har haft det kämpigt i många år. Kommunen sviker verkligen de genom att neka deras ansökningar som exempelvis till att resa till en sångtävling eller neka att betala entré till en festival. Små kostnader som har stor betydelse i deras liv.

I dag har vi många ledsna, arga och besvikna kommuninvånare och deras anhöriga som tappar sin tro på ett inkluderande samhälle som ställer upp för de som behöver hjälp. Ett inkluderande samhälle där man utgår från den mänskliga mångfalden, ser olikheter som styrkor, tar till vara människors vilja och ser alla som resurser.

Låt dem sjunga, dansa, tävla. Låt dem leva ett värdigt liv.

Oxana Erixon

Ordförande Liberalerna Flen

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

LSSFlens kommunDebatt
Relaterat