Miljöpartiet vill att fler bussar i Sörmland ska drivas med biogas. Här tankar Tommy Andersson en buss i Eskilstuna. Foto: Anders Nilsson

Debatt: Miljöpartiet driver på för biogas i Sörmland

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I Sörmland planeras två biogasanläggningar – i Strängnäs och Nyköping. Den sammanlagda minskningen av utsläpp av växthusgaser beräknas bli nära en halv miljon ton. De båda anläggningarna har fått ett statligt investeringsstöd på totalt 72 miljoner kronor inom ramen för Klimatklivet. Bidraget skapar en unik möjlighet för länet att få tillgång till ett lokalproducerat förnybart drivmedel till ett konkurrenskraftigt pris. Anläggningarna kommer med god marginal att kunna försörja hela Sörmlands kollektiva busstrafik.

Båda anläggningarna kommer att producera biogas från bland annat stallgödsel. Utsläppsminskningen sker genom att läckaget av metan från gödsel minskar och att utbudet av biodrivmedel ökar. Projekten ägs till stor del av lokala lantbrukare och skulle kunna stå klara 2018. Men för att de ska bli av behövs långsiktiga avtal med en eller flera köpare av biogasen. Något som i andra län lösts med hjälp av kollektivtrafiken. Men här i Sörmland går det trögt då vissa politiker tvekar. Miljöpartiet i Sörmland tycker att det vore en mycket bra idé att Sörmlands kollektivtrafik gick på biogas som producerats här i Sörmland. Utöver klimatnyttan finns det främst tre viktiga nyttor med att satsa långsiktigt på biogas i länets kollektivtrafik:

Efterfrågan på biodrivmedel ökar, vilket innebär risk för ökade priser. Med ett långt lokalt avtal kan ett lägre pris säkras – och prisnivån hållas stabil.

Genom att satsa i vårt eget län stärks vårt näringsliv och fler arbetstillfällen kan skapas. Dessutom bidrar det lokalproducerade till landsbygdsutveckling.

Som en biprodukt till biogasen kommer anläggningarna att producera biogödsel. Ett utmärkt organiskt gödningsmedel, särskilt för ekologisk odling. Användningen av biogödseln sluter kretsloppet och näringen återförs till Sörmlands odlingsmarker.

Biogas utgör en grundbult i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle. Inget drivmedel kommer inom överskådlig framtid ensamt ersätta de fossila alternativen. Biogas är ett alternativ som dessutom har flera andra miljövinster jämte att det är förnybart och minskar klimatpåverkan. Vi gröna driver självklart på för att flertalet av Sörmlands bussar ska gå på biogas. Då kan anläggningarna bli verklighet.

Magnus Johansson, MP

distriktsordförande, MP Sörmland

Anna Wåhlström, MP

landstingsråd, Landstinget Sörmland

Ragnar Lindén, MP

oppositionsråd, Strängnäs kommun

Malin Hagerström, MP

kommunalråd, Nyköpings kommun

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

MiljöpartietBiogasDebatt
Relaterat

Mest delat denna vecka