Moderaterna arbetar för att regelkrånglet för företag ska minska. Foto:

Debatt: Mindre krångel och bättre skatteregler för företagen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I mitten av oktober håller vi moderater arbetsstämma. Det innebär att vi kommer att utforma den politik som vi kommer att gå till val på. Inom företagande föreslår partistyrelsen att regelkrånglet ska minska och att det ska bli löna sig bättre att driva företag.

Framgångsrika företag är grunden för vårt välstånd och vår välfärd. En fungerande välfärd för alla bygger på att Sverige har framgångsrika företag, både på den svenska marknaden och på internationella marknader.

Fyra av fem nya jobb växer fram i småföretagen. För att det ska fortsätta att vara så, så behöver företagen ha schysta och tydliga villkor. En företagare måste få fokusera på sin kärnverksamhet, inte att fylla i blanketter och underlag till myndigheter. Varje år lämnar svenska företagare in 90 miljoner blanketter till 70 olika myndigheter.

Under alliansregeringen minskade regelkrånglet, räknat i pengar, med sju miljarder kronor och det genomfördes mer än 600 förenklingar för företagen. Självklart så innebär inte det att allt krångel är borta. Administrationen och regelbördan är fortfarande stor och många företagare upplever att detta hämmar företagens möjligheter att växa. Regelbördan påverkar också den internationella konkurrenskraften och det påverkar viljan att investera i Sverige.

Den utgångspunkt vi moderater har är att arbetet med regelförenklingar måste fortsätta och genomsyra all politik, på både nationell nivå och EU-nivå. Det är ett bra sätt att sänka företagens kostnader.

Under senaste året har entreprenörsskatten, de så kallade 3:12-reglerna, diskuterats. Alliansen pressade regeringen att dra tillbaka den skattehöjning som regeringen planerade.

Det var bra att regeringen drog tillbaka skattehöjningen. Men vi moderater vill gå vidare i arbetet med att förenkla 3:12-reglerna, i första hand för mindre företag med få anställda som växer. Förenklingen kan exempelvis ske genom att man ser över skattesatser eller om förenklingsregeln skulle kunna tillämpas av flera företag.

På vår arbetsstämma i mitten av oktober kommer vi att fatta slutgiltigt beslut om vår politik för att få fler växande företag. Det finns många viktiga förslag men bättre skatteregler och mindre regelkrångel är en bra start.

Lotta Finstorp från Mellösa

riksdagsledamot (M) skatteutskottet

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaDebattEkonomi/Företag
Relaterat

Mest delat denna vecka