• Riksdagskandidaten Ann Heberlein (M) har fått sin mentala hälsa ifrågasatt av Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp i Landstinget Sörmland. Foto:
  • Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp i Landstinget Sörmland, har ifrågasatt den mentala hälsan hos riksdagskandidaten Ann Heberlein (M).
1/

Debatt: Moderaterna – alla människor är lika värdefulla

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Den psykiska ohälsan ökar år efter år i Sverige, framförallt bland unga, kvinnor och hbtq-personer. Försäkringskassan uppger att sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa ökat med 159 procent mellan 2011 och 2016 (svt.se 20170325). Socialstyrelsens lägesrapport 2017 visar att den psykiska ohälsan ökat med 71 procent (svd.se 20170714). Ungefär 40 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av psykisk ohälsa.

Psykiska ohälsa, vården av människor med psykiatriska sjukdomar och synen på människor som drabbas av olika typer av psykisk ohälsa angår alla. Därför ser vi med bestörtning på hur Lotta Back, gruppledare för Vänsterpartiets landstingsgrupp i Landstinget Sörmland, tillika sjuksköterska inom psykiatrin, i en rad inlägg på riksdagsledamoten Karin Rågsjös (V) facebooksida uttalat sig nedsättande om människor med psykiatriska diagnoser. I ett angrepp på Ann Heberlein, riksdagskandidat för Moderaterna, hävdar hon att Ann Heberlein ”för det mesta verkar tilltagande sjuk i sina artiklar” samt ”förfasas över att de publiceras”. Back ställer alltså diagnos på en person på grundval av artiklar hon skrivit, och hävdar sedan att hon, på grund av sin ”tilltagande sjukdom” inte bör publiceras.

Enligt Back bör människor med en psykiatrisk diagnos förhindras att delta i den offentliga debatten. Det är riktigt att Ann Heberlein har en diagnos, nämligen bipolär typ två, vilket hon skrivit om i boken ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva”. Detta innebär naturligtvis inte att hon bör förbjudas att ha åsikter. Lotta Back, utbildad sjuksköterska i psykiatri, bör känna till att människor med denna diagnos kan leva välfungerande liv med hjälp av medicinering och en sund livsstil.

Vi moderater betraktar varje människa, oavsett fysiska eller psykiska sjukdomar, sexuell läggning, etnicitet, könsidentitet och religiös tro som lika värdefulla. Alla medborgare har, enligt Moderaterna, samma rättigheter att rösta i demokratiska val, yttra sig och delta i det offentliga samtalet. Det är ytterst allvarligt att Lotta Back (V) vill förvägra en person rätt att delta i det offentliga samtalet med hänvisning till hennes diagnos. Det är djupt bekymmersamt att en politiker sprider fördomar om människor med psykisk ohälsa. Vi moderater vill istället verka för ett samhälle där fördomar om människor som på något sätt avviker från normen bekämpas.

Ann Heberlein

teologie doktor i etik, riksdagskandidat för Moderaterna

Johan Bergquist (M)

ledamot kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun, ledamot i förbundsstyrelsen Öppna Moderater – Moderaternas hbt-förbund.

Läs också

( 7 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandModeraternaVänsterpartietDebatt
Relaterat