Moderaterna anser att patientskolor skulle vara ett bra sätt att höja vårdkvalitén för flera patientgrupper. Foto: Anders Wiklund, TT.

Debatt: Moderaterna vill ha mer delaktighet för en bättre vård

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ser vårdpersonalens situation, fantastiskt arbete som utförs dagligen. Ser även hur överbeläggningarna tvingar patienter ut i korridorer och andra utrymmen för att få plats. En skev situation. Människorna i vården har inte tillräckligt bra förutsättningar, enkelt konstaterat.

Det krävs ordentliga åtgärder för att komma in på rätt spår med den sörmländska vården. Ett litet steg i rätt riktning är att ge vårdens kunder – patienterna – större möjlighet att hjälpa sina hjälpare, alltså vårdpersonalen.

Patientskolor, gemenskap, erfarenhetsutbyten och utveckling för vårdtagarna anser vi i Moderaterna skulle vara en god möjlighet att höja vårdkvaliteten för flera patientgrupper. I synnerhet för personer som själva känner sin sjukdom väl eller som vill lära sig mer för att bättre kunna leva på sina egna villkor i största möjliga mån.

Det finns goda exempel i olika stor skala. Bland annat i Region Jönköping, Östergötland samt Västerbottens Landsting ges extra utrymme åt patienternas styrka och vilja. Resultaten är mycket goda, både för vårdens organisation och för livskvaliteten hos den enskilde patienten. Kritiskt att understryka är att det alltid ska vara frivilligt att delta, det handlar om att tillvarata något gott, inte om krav.

Martin Kildén Smith (M)

Läs också

( 13 st )

Läs mer om dessa ämnen

ModeraternaSörmlandDebattsjukvård och hälsa
Relaterat