Engagera dig politiskt om du vill att något ska förbättras i samhället, skriver Peter Hellsten. Foto:

Debatt: Politiker – en rödlistad art!?

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Medlemsantalet i de politiska partierna i Sverige har minskat dramatiskt de senaste 25 åren från 625 000 till 250 000 det vill säga cirka 375 000 personer. Fortsätter minskningen i samma takt är den politiska arten utdöd i Sverige år 2034. Om politiker varit en djurart hade den sannolikt redan nu varit rödlistad av Naturvårdsverket.

Hotet mot politiker som art hade kanske varit något mindre om de kvarvarande 250 000 medlemmarna haft en blandad ålderssammansättning. Tyvärr är så inte fallet. Om en besökare i Strängnäs skulle passera en möteslokal där ett vardagligt politiskt möte just avslutats skulle hen, och det med all rätt, göra antagandet att den lokala pensionärsföreningen just avslutat sitt möte!

För cirka fyra år sedan blev jag medlem i Strängnäs Socialdemokratiska förening. Två veckor efteråt ville en granne att jag som politiker skulle ta tag i en för henne angelägen fråga. Jag hade på bara några dagar förvandlats till en politiker som förväntades ta tag i just hennes problem. Min granne fick ett rakt besked. Härligt att du också är engagerad i olika politiska frågor. Jag kan anmäla dig som ny medlem så kan du framföra dina åsikter direkt, svarade jag. Fyra år senare har jag fortfarande inte sett till någon medlemsansökan.

Intresset för olika samhällsfrågor ökar bland kommuninvånarna. I samma takt ökar även kraven på förbättringar inom främst skola, äldrevård och social omsorg. Det ökade engagemanget avser dock oftast ett enskilt ärende där man också omgående kräver ett klart positivt besked av ansvarig politiker. Där finns sannolikt en av förklaringarna till partiernas dramatiskt minskade medlemsantal. Kraven ökar hela tiden på kommunpolitikerna men det blir allt färre som vill ställa upp och ta ansvaret för att göra de svåra prioriteringar och politiska kompromisser som är nödvändiga när resurserna är begränsade. De kommuninvånare som offrar stora delar av sin fritid för att ägna sig åt politiskt arbete och därmed tar ansvaret för helheten förtjänar därför ett stort mått av respekt och inte förakt.

Mitt grundbudskap är solklart. Om du vill att något ska förbättras i Strängnäs se till att engagera dig själv och förvänta dig inte att någon annan skall fixa allt. Jag gillar den gamla devisen Gör din plikt – kräv din rätt. Gör nu din plikt och bli medlem i ett politiskt parti i Strängnäs. Helst i Socialdemokraterna förstås men känner du samhörighet med ett annat parti så OK då. Alla partier tar emot nya medlemmar med öppna armar. Därefter kan du kräva din rätt.

Peter Hellsten

Strängnäs

Läs mer om dessa ämnen

DebattPolitiker

Mest delat denna vecka