Mitt förslag är att kommunen tar hand om sin ekonomi själv och inte låter SKL:s kurvor styra, skriver Nils Ronquist i Strängnäs.

Debatt: Till politiker i Strängnäs – Ta hand om våra skattepengar!

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Eskilstuna Kuriren/Strengnäs Tidning har nu i tre artiklar (den 29, 30 och 31 oktober) redogjort för Strängnäs kommuns framtida ekonomi. Kommunen anser det oroväckande att skatteintäkterna minskar. Enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) prognoser beror minskningen på att antalet arbetade timmar sjunker och därmed sjunker skatteintäkterna.

Prognoser är en sak, verkligheten en annan. Kommunen tycks lita på prognoser; inte på verkligheten. Även en budget är en framtida prognos! Kommunen anser det ekonomiska läget så allvarligt att en konsultfirma anlitats som anser att kommunen måste bli 0,9 procent mer kostnadseffektiv. Konsultfirman har dessutom gjort en långtidsprognos fram till 2030!

Den 31 oktober presenteras i EK/ST kommunen två kurvor som dels visar invånarantalet och dels invånarnas behov fram till 2050!. Kurvornas skillnader, det så kallade krokodilgapet blir som störst 2020. Vad görs i dag för att minska gapet? Är det krokodilen som gapar stort eller är det vi kommuninvånare eller (ve mig) kommunstyrelsen? Återigen är det SKL som snickrat ihop kurvorna.

Mitt förslag är att kommunen tar hand om sin ekonomi själv och inte låter SKL:s kurvor styra. Långtidsprognoser och kurvor talar om vart vi är på väg om inget görs eller om förutsättningarna ändras. Politiker i Strängnäs kommun: Ta hand om verkligheten och gör vår lilla kommun effektiv förvaltare av våra skattepengar!

Nils Ronquist

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunDebattskatter
Relaterat