Foto:

Debatt: Prioritera arbetet att förebygga våld mot kvinnor

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kvinnojouren MOA och Tjejjouren Meja i Eskilstuna har varje år tusentals samtal med kvinnor och tjejer som utsätts för mäns och killars våld, inklusive sexuella övergrepp. I chatten stöttar Meja flera hundra barn och unga varje år och de vanligaste stödbehoven gäller frågor om sexuellt våld och psykisk ohälsa.

Den 25 november är det FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor. Vi kräver att Eskilstuna kommun påbörjar ett mer långsiktigt och strukturerat förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor, både på individ- och strukturell nivå. Egen budget och samverkan med nyckelaktörer inom civilsamhället är avgörande för ett lyckat resultat.

Regeringens mål är att alla unga ska nås av våldsförebyggande insatser med ett genusperspektiv. Det är nödvändigt att insatser till unga bygger på kunskapen om att det i första hand är män och killar som utövar våld och att det är en fråga om makt och ojämställdhet. Detta synliggörande är nyckeln till förändring.

Skolan är en av de viktigaste arenorna i arbetet att förhindra att killar utövar våld mot en framtida partner eller barn. Mycket våld sker inne på skolan där elever utsätter andra elever för fysiska, psykiska och sexuella övergrepp. Killars sexuella trakasserier och övergrepp mot tjejer är utbredda.

I skolorna finns en unik möjlighet och ett stort ansvar att arbeta för att förebygga och stoppa killars våld.

Våldsförebyggande arbete måste vara anpassat till den lokala situationen. Vi på tjejjouren Meja är experter i våld, makt och jämställdhet. Vi har byggt upp ett omfattande samarbete med skolor och idrottsföreningar och arbetar outtröttligt varje dag för att påverka, förebygga, stötta och skydda mot killars våld mot tjejer. Men, vi behöver ekonomisk finansiering för att kunna fortsätta vårt arbete och anser att Eskilstuna kommun behöver prioritera det förebyggande arbetet mycket mer än vad som görs idag. Det går att stoppa våldet. Låt 25 november bli startskottet för ett långsiktigt och kraftfullt arbete för en jämställd kommun fri från våld.

Suada Dani

Tjejjouren Meja

Gunilla Lange

Kvinnojouren MOA

Läs också

( 8 st )

Läs mer om dessa ämnen

Kvinnojouren MoaEskilstunaSörmlandDebattKvinnovåld
Relaterat