Här vid Läggesta station planeras en ny stadsdel att byggas. Skribenterna är oroliga för att många gator här blir privata. Foto: Joakim Serrander.

Debatt: Privata gator i Läggesta är kommunal smitning

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

På måndag föreslås kommunfullmäktige i Strängnäs att godkänna en av de största detaljplanerna någonsin – 1 300 bostäder mittemot Läggesta station. Men många av gatorna blir privata, så kallade kvartersgator. Det kan skapa problem, främst i det mest högexploaterade området närmast stationen. Ett samhälle där många människor rör sig blir attraktivt och tryggt. I stället kan det bli avstängningar och förbud.

Trots att detaljplanen medger det kan den som vill öppna en butik eller café inte göra det om gatans ägare, exempelvis en samfällighetsförening, inte medger det. Gatans ägare bestämmer vem som får köra bil där, parkera, cykla eller rentav vistas där. Det finns ingen allemansrätt i bebyggelse. Det är inte den stad som vi traditionellt känner.

Anläggningen, även av en allmän gata, betalas normalt av exploatören, men det framtida underhållet av kommunen.

Vi har fått direktiv från politikerna att hålla nere de allmänna gatorna för att hålla nere kostnaderna för underhåll, har samhällsbyggnadschefen Marie Jonsson uppgivit som förklaring till planens utformning.

Gatunderhåll är en av kommunens skattefinansierade uppgifter. De som bor vid privatgator får ingen skatterabatt men rätt att gå på de kommunala gatorna där andra bor. Motsvarande rätt till privatgatorna tillkommer inga andra.

En kommun har ett långsiktigt ansvar för allmänna intressen och samhällsplaneringen. En kommun som senare vill ha tillgång till en privatgata för att tillgodose ett allmänt intresse kan hamna i en förhandlingsposition för att få tillgång till den. Ett ”gated community” kan bli dyrt att köpa ut.

1997 invigdes Svealandsbanan – en investering på 2,3 miljarder. Kommunen byggde stationen i Läggesta till en kostnad av 23 miljoner. Efter mångårig tvekan har motståndet mot en ny bebyggelsekärna i Läggesta som binder samman Åker med Mariefred falnat. Inom ett 20-tal år kan där komma att bo 5 000 personer. Låt det bli ett öppet samhälle med allmänna gator!

Yvonne Knuutinen

Politiskt oberoende ledamot i Strängnäs KF, kandiderar för V

Per Wedlin

Politiskt oberoende ersättare i KF

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunLäggestaDebattTrafik
Relaterat