Lärarna måste få koncentrera sig på sin huvuduppgift, skriver Tiina Ihatsu-Harder, Liberalerna Strängnäs. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix / TT

Debatt: Problemen handlar inte om antalet skolor i Strängnäs

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

2015 var den politiska övertygelsen i Strängnäs kommun att landsbygdsskolorna skulle finnas kvar i formen F–3 och ett beslut fattades för att bekräfta detta. Det ansågs viktigt att ge skolorna på landsbygden långsiktiga förutsättningar och spelregler samtidigt som översiktsplanen och den faktiska inflyttningen till kommunen vittnade om en attraktivitet i de aktuella landsbygdsområdena.

Två år senare har majoriteten, bestående av S och M, med ivriga hejarop från Strängnäspartiet, drabbats av kollektiv minnesförlust och är nu starka förespråkare för en total nedsläckning av fyra landsbygdsskolor. Ett sådant ryckigt och oseriöst agerande torde i sig vara grund för misstroende.

De kommunala skolornas resultat måste förbättras. Därom är vi ense med majoriteten. Om problemet i dag är att de mindre skolorna på landsbygden har svaga kunskapsresultat samtidigt som stora resurser skulle frigöras vid en stängning av fyra skolor, ja då har majoriteten ett fall att driva.

Problemet är bara att av det som framkommer i den mycket bristfälliga utredning ,som marknadsfördes under den försåtliga titeln ”Inkluderande lärmiljö”, finns mycket svagt stöd för majoritetens linje. Detta är bakgrunden till de kompletterande frågor som oppositionen yrkat på ska genomlysas bättre och djupare. När detta är gjort på ett seriöst sätt är vi beredda att sätta ner foten.

Den kommunala skolans problem i Strängnäs kommun handlar inte om organisation, antal skolor eller storleken på lärarenheterna. Så länge man fortsätter att inte sätta skolans kunskapsuppdrag i centrum för verksamheten kommer de svaga resultaten att bestå. Lärarna måste få koncentrera sig på sin huvuduppgift vilket betyder att sysslor som att agera rastvakt, mentorskap, ständig konfliktlösning och administration bör fördelas ut till andra och eventuellt nya yrkesgrupper i skolan.

Denna förändring i synsätt måste börja hos ledarskapet för skolan (politik, förvaltning och rektorer). Liberalerna är den främsta rösten för en sådan utveckling.

Tiina Ihatsu-Harder

Liberalerna Strängnäs, ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaSträngnäsDebattskola och utbildning
Relaterat