Den 26 mars i år skrev Eskilstuna-Kuriren om TUNA-projektet som ska läggas ned. Nu har flera arbetstagare i de olika verksamheterna reagerat och skriver om problemen de ser framför sig när projektet avslutas.

Debatt: Redan utsatta människor drabbas när TUNA läggs ned

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Vi blir upprörda av att läsa att TUNA, Träning och utveckling nära arbetslivet, hotas av nedläggning, och hur samarbetspartners motiverar att de drar sig ur.

Vi arbetstagare i verksamheterna ser stora problem framför oss om TUNA försvinner. Många klienter/patienter som får remiss till TUNA är sjukskrivna. Om Tuna läggs ner försvinner målgruppens möjlighet till denna form av anpassad arbetslivsinriktad rehabilitering. I stället anmäls de till det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen eller till kommunala insatser.

Enligt artikel i Eskilstuna-Kuriren anser Arbetsförmedlingen att personerna oftast är för sjuka för att kunna ta del av deras insatser och alternativet är kommunala insatser. Kommunala insatser finns men är inte likvärdiga TUNA och inte heller öppna för alla.

Erfarenheter från andra alternativ till TUNA finns sedan tidigare liksom att personerna nekats insatser. Försäkringskassan som arbetar med utredning, tillsyn och samordning kommer få än mer arbete att göra vilket även gäller Arbetsförmedlingen och kommunen.

I och med nedläggningen riskerar klienter/patienter en längre passiv sjukskrivning och därmed försämrad hälsa. Trycket på vården kommer att ökar och patienter blir medicinskt färdigbehandlade men klarar inte steget vidare åter mot arbete.

Vi som arbetar ”på golvet” i de olika verksamheterna ser TUNA:s nedläggning och följder som beklagligt. Vi hoppas i stället att våra organisationer och verksamheterna för denna målgrupp utvecklas så att en redan utsatt målgrupp inte blir ännu mer utsatt.

 

Therese Karlsson

rehabkoordinator Psykiatriska Kliniken MSE

Anna Andersson, Karin Johansson, Sirpa Nikula

arbetsterapeuter på Psykiatrisk mottagning Eskilstuna

Anna Hedin

arbetsterapeut Psykiatrisk mottagning Strängnäs

Maria Ekström och Tina Dahlman

personliga handläggare Försäkringskassan

Sara Palm

rehabsamordnare Eskilstuna kommun

Maria Määttä

arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen

 

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadDebatt
Relaterat