Under de närmaste åren kommer Yrkeshögskolan byggas ut med närmare 50 procent, skriver Socialdemokraterna. Elbilsspecialist är en ny utbildning i yrkeshögskolan. Foto:

Debatt: Regeringen satsar på utbildningar för fler jobb

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Företag måste kunna hitta rätt utbildad arbetskraft i hela landet. Därför gör regeringen stora investeringar i kunskapslyftet och utbildningsplatser i Sörmland.

Sveriges ekonomi går som tåget. Det växande välståndet ska komma hela Sverige till del – det är den svenska modellen. För att hela Sverige ska växa behöver duktiga medarbetare med rätt kompetens finnas i hela landet. Bristen på arbetskraft är ett problem för såväl offentliga som privat arbetsgivare; i norr och söder, öster och väster.

Även om det kan tyckas som ett angenämt problem så befinner sig svensk arbetsmarknad i ett besynnerligt läge. Antalet arbetslösa är runt 350 000. Samtidigt är antalet lediga jobb över 100 000 och anställningsplanerna i näringslivet ligger kvar på en mycket hög nivå. I verkligheten, långt bort från den eldiga politiska debatten, hörs sällan att lönerna skulle vara för höga eller anställningsvillkoren för rigida.

Samtidigt som antalet arbetslösa är alltför många har vi brist på arbetskraft i många branscher. Det är viktiga anledningar till den socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på ett kunskapslyft, där vi investerar i människors utbildning. Genom fler utbildningsplatser på bland annat yrkesinriktad vuxenutbildning, till yrkesförare, på yrkeshögskolan och på folkhögskolan. Syftet är att minska arbetskraftsbristen och därmed arbetslösheten, att ge en möjlighet till omskolning, karriärväxling och bildning.

I dagarna blev det klart hur en del av dessa platser fördelas över landet. Sörmland har fått resurser för fler än 1060 platser inom yrkesinriktad vuxenutbildning under året. Det innebär att det kommer finnas goda möjligheter att utbilda sig exempelvis till tandskötare, tågtekniker eller studiehandledare och inom områden som elektronik och omvårdnad.

Dessutom har Myndigheten för Yrkeshögskolan meddelat beslut om hur de nya platserna inom Yrkeshögskolan ska fördelas. Under de närmaste åren kommer Yrkeshögskolan byggas ut med närmare 50 procent. I samtliga län har antalet utbildningsplatser ökat.

Utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna till ett gott liv, för friheten att välja sin framtid och för att kunna försörja sig. Därför är vi oerhört stolta över de stora satsningar som regeringen gör för att få fler i jobb genom utbildning. Så byggs samhället och den svenska modellen starkt.  

Anna Ekström (S)

gymnasie- och kunskapslyftsminister     

                                                                                                                                      CCaroline Helmersson Olsson (S)

riksdagsledamot Sörmland

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaArbetsmarknadDebattjobb och pengar
Relaterat