Ansvariga politiker måste säkra en långsiktig läkemedelsförsörjning, skriver Kronans Apotek och föreslår fyra förändringar. Foto:

Debatt: Risken finns att tillgång på läkemedel och apotek i Sörmland minskar

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

De svenska apoteken står in för stora förändringar. I grunden handlar det om fyra områden som måste utvecklas för att klara framtidens utmaningar.

En av de avgörande utmaningarna för apoteksmarknaden i Sörmland är digitaliseringen och det förändrade kundbeteendet. Kunderna kommer i allt mindre att besöka ett apotek. Distanshandel och e-handel kommer att öka och inom branschen bedöms den omfatta 19 procent av alla köp på apotek innan 2022.

För att klara denna förändring måste regelverk och lagar anpassas till en digitaliserad verklighet. Om det inte sker kommer apoteken att få stora problem att klara uppdraget att ansvara för läkemedelsförsörjningen.

Vi har identifierat fyra områden där bestämmelser och lagstiftning nu måste ses över för att anpassas till dagens verklighet.

Det först området handlar om bristen på farmaceuter. Sedan flera år tillbaka har apotek tvingats stänga i perioder på grund av brist på farmaceuter. Denna utveckling kommer accelerera med ökade pensionsavgångar. För patienter på orter är det ett hårt slag när det enda apoteket stänger. För att kunna hantera bristen på farmaceuter krävs ett nytt regelverk som öppnar för elektronisk signering på distans av farmaceuter, kontroller på distans och rådgivning på distans.

Det andra området är farmaceutiska tjänster. Brister i patienternas läkemedelsanvändning orsakar svåra lidanden och kostar årligen vården och samhället tiotals miljarder kronor. Apotekens roll i arbetet för bättre läkemedelsanvändning måste tydliggöras och det behövs ekonomiska incitament för en sådan utveckling.

Det tredje området handlar om parallellhandeln med läkemedel. Parallellhandeln innebär att läkemedelshandlare och apotek köper läkemedel inom EU till ett lägre pris och säljer det på den svenska marknaden till det av myndigheter högre fastställda priset. Parallellhandeln är en viktig del av EU:s inre marknad och behöver utvecklas för att skapa enhetliga läkemedelspriser. Möjligheten att utveckla parallellhandeln måste utredas och nuvarande regler ses över.

Det fjärde området gäller systemet med periodens vara. Systemet med periodens vara innebär att apoteken byter till ett likvärdigt läkemedel, som finns i tillräcklig mängd och har ett lägre pris. Det rör sig om hundratusentals utbyten på apoteken varje vecka. Därför måste detta system genomlysas grundligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

Det är nödvändigt att ansvariga politiker påbörjar ett arbete som innebär en översyn av dessa fyra områden inom apoteksmarknaden för att säkra en långsiktig läkemedelsförsörjning.

Anders Torell

Vd Kronans Apotek

Andreas Rosenlund

Informationsdirektör Kronans Apotek

Läs mer om dessa ämnen

DebattMedicin