Seniorplansgruppen inom SPF Seniorerna i Strängnäs, Mariefred – Åker och Stallarholmen är orolig över nedskärningar som planeras inom äldreomsorgen i Strängnäs kommun. Foto:

Debatt: Rusta inte ner äldreomsorgen i Strängnäs kommun

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Antalet äldre som behöver och kommer att behöva omsorg genom hemtjänstinsatser eller särskilda boenden blir allt fler i Strängnäs kommun. Det är därför mycket oroande med de signaler vi nås av genom media om nedskärningar i budgeten för kommunens äldreomsorg. Vilka insatser anser socialnämnden vara onödiga och därför kan tas bort?

Som grund för ett förändringsarbete måste en långtgående konsekvensanalys göras. Att kunna klara personalförsörjningen framöver är i allra högst grad beroende på de arbetsvillkor som erbjuds. Var rädd om den fina personalen.

Givetvis är det viktigt att kommunen använder skattemedel på ett ansvarsfullt sätt och till de uppgifter som är särskilt angelägna, vilka är omsorg om barn och äldre. Det går inte att göra besparingar på en redan otillräcklig budget om man ska kunna erbjuda ett tryggt och kvalitativt liv för dessa målgrupper. Snarare än att använda ”osthyveln” som drabbar all verksamhet måste prioriteringar göras och då ska resurserna läggas på kommunens kärnverksamhet.

I dag nås vi av rapporter där det framgår att personer med hemtjänst inte får den hjälp de behöver. Personalen mår generellt inte heller bra. Många är sjukskrivna, andra känner att de är på gränsen att behöva bli sjukskrivna. Det leder också till att det är många olika personer som kommer från hemtjänsten till ”brukarna” vilket i sig skapar oro. Villkoren för både ”brukare” och personal är kort sagt bristfälliga och måste förbättras och förändras om inte verksamheten ska kollapsa.

Vi anser att kommunen snarast måste ta tag i dessa frågor och genom en öppen debatt med berörda parter lyfta behoven, diskutera möjliga och alternativa lösningar och ta ett ekonomiskt övergripande ansvar.

Vi är övertygade om att det finns mycket erfarenhet inom verksamheten i Strängnäs kommun som kan ge vägledning till ny struktur och nya arbetssätt. Man behöver därför inte köpa konsulttjänster för att klara detta arbete. Dessa pengar behövs i verksamheten. Ansvar för förändringsarbete bör åläggas kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att bistå socialnämnden i denna svåra situation.

Seniorplansgruppen inom SPF Seniorerna i Strängnäs, Mariefred – Åker och Stallarholmen

Dolf Bergsten, Anita Engström, Margareta Karlén, Jan Rudengren, Lisbet Simonson, Marianne Månsson Åkerlund

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunDebattPensionärÄldreomsorg
Relaterat