Regeringen har aviserat 300 miljoner årligen som stöd till processindustrin för att minska utsläppen av växthusgaser, skriver socialdemokraterna Sara Karlsson och Sofia Amloh. Foto:

Debatt: Så säkras jobben med en aktiv klimatpolitik

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

I juni fattade riksdagen det historiska beslutet om att inrätta ett klimatpolitiskt ramverk som lägger fast långsiktiga mål och en struktur för det svenska klimatarbetet. Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser och därefter ska vi arbeta mot att få negativa nettoutsläpp. Vi är fast beslutna om att göra vår del av Parisavtalet och ställa om Sverige till ett hållbart samhälle. 

Sedan regeringen tillträdde efter valet 2014 har en rad klimatpolitiska initiativ tagits. Ett exempel är klimatklivet, som resulterat i många olika lokala projekt för att minska utsläppen. Det handlar om allt ifrån laddstolpar för elbilar till anläggningar för biogas och energipositiva datacenter. Anslagen till såväl underhåll som investeringar i spårbunden järnvägstrafik har ökat och olika skatteförändringar har gjorts för att styra mot mer av förnybara drivmedel. Mer har också gjorts och kommer göras.

Något som brukar beskrivas som extra svårt i klimatsammanhang är att minska utsläppen från processindustrin, till exempel ståltillverkning, eftersom fossilt material inte används som bränsle utan som tillsats i själva processen och därmed är svårare att byta ut. Dessa industrier är samtidigt oerhört viktiga för Sverige, och det är därför mycket angeläget att hitta vägar att ställa om. Flera intressanta projekt är på gång, men mer behövs och i det arbetet behövs stöd. 

Regeringen har därför aviserat 300 miljoner årligen som stöd för just processindustrin att minska sina utsläpp av växthusgaser – Industriklivet. Sedan tidigare pågår också en genomlysning av de innovationsfrämjande insatser som finns, för att samordna och understödja omställningen av processindustrin. Att minska utsläppen är nödvändigt, men det handlar också om att rädda svenska jobb. Det gör vi bara genom att ställa om till en hållbar produktion.

Så förenas en aktiv klimatpolitik och en framåtsyftande näringspolitik. Så säkras jobb och välfärd för framtiden. Viktigt för Sverige, och inte minst för Sörmland. 

Sara Karlsson (S)

riksdagsledamot från Eskilstuna

Sofia Amloh (S)

riksdagskandidat 2018 från Nyköping

Läs också

( 4 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaDebattMiljö
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka