Miljöpartisten Magnus Arreflod anser att kommunen borde ta större ansvar för Hällbygropen som blivit en populär badplats. Foto: Veronica Karlsson.

Debatt: Säkerheten vid Hällbygropen kan och behöver förbättras

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Oavsett om Moderaterna i Eskilstuna avser att uppfylla sitt vallöfte om en kommunal badplats eller ej så kan och behöver säkerheten vid Hällbygropen förbättras.

Även om allt bad i gropen sker på egen risk har ändå kommunen ett ansvar för att identifiera risker och förebygga olyckor. Hällbygropen är en sådan plats där förebyggande åtgärder kan rädda liv, kommunen är dessutom markägare. När kommunen placerar ut livbojar och livräddningsutrustning vid broar och på utvalda platser längs med ån och Mälaren, kan man även göra det vid Hällbygropen.

Med tanke på det stora antalet besökare är det uppenbart att platsen är ett etablerat och uppskattat bad. Det är därför inte troligt att en bättre inhägnad eller liknande skulle hindra människor från att bada där.

Med bakgrund av detta och med vetskapen om riskbilden anser jag att kommunen behöver agera för att genomföra säkerhetshöjande åtgärder som dock inte behöver medföra stora kostnader.

Exempel på enkla åtgärder:

* Stenblock som blockerar infarten till Hällbygropen behöver ersättas med en bom eller liknande. Detta för att underlätta tillgängligheten för räddningsfordon och ambulans. Vid drunkningsolyckan i juli utgjorde stenblocken en försvårande omständighet.

* Placera ut livbojar och annan livräddningsutrustning.

* Skyltning som informerar och tydliggör risker; eget ansvar och målsmans ansvar för barn och så vidare.

Säkerligen finns det fler åtgärder som kan genomföras. Det viktiga är att sluta vänta på ett eventuellt framtida beslut om att anlägga en kommunal badplats och istället agera nu för att förebygga fler tragiska olyckor.

Magnus Arreflod

gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna

Läs mer om dessa ämnen

Debattbad
annons

Mest delat denna vecka