Sverigedemokraterna vill verka för att få stopp på gängens framfart i Strängnäs resecentrum, skriver Sverigedemokraten Björn Karlsson. Foto: Joakim Serrander.

Debatt: SD – Strängnäs resecentrum måste bli lugnt och tryggt igen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ännu en gång är vårt resecentrum terroriserat av ungdomar som den här gången skjuter av fyrverkerier inne i byggnaden. Det här ett mycket allvarligt brott som vi Sverigedemokrater vill uppmärksamma. Vi kan inte betrakta det här som vanligt pojkstreck eftersom handlingen kan leda till att tredje part skadas, antingen via träff eller att byggnaden sätts i brand. 

Det är fullt förståeligt om både personal och resenärer upplever resecentrumet som en mycket obehaglig plats att vistas på. Det vi vill Sverigedemokrater att vi från kommunens sida ta ett ansvar för.

Vi har vid flertal tillfällen lyft frågan om otryggheten i resecentrumet, såväl i debatter som i interpellationer. Strängnäs rykte blir allt mer skamfilat och de resande som kan väljer andra transportsätt. De som inte har den valmöjligheten är dock fortsatt hänvisade till denna otrygga plats. Vi har också en affärsverksamhet att ta hänsyn till. Försvinner den på grund av otryggheten så kommer vår fantastiska kommun förlora viktiga incitament för utveckling och arbete.

Därför menar vi att det måste till förebyggande åtgärder för att möjliggöra för vår polis, vår rättsvårdande apparat och sociala myndighet att ingripa. Det är ingen samlingsplats för frustrerade ungdomar utan det är ett resecentrum för alla som behöver förflytta sig från punkt A till punkt B. 

Vi föreslår att öka kameraövervakningen, att omfördela resurser till att få dit väktare med rätt behörighet, att kommunens medborgarlöfte omprioriteras så polisen avsätter ytterligare tid för att verka på resecentrumet ända till det blir lugnt och tryggt i resecentrumet. 

Vi medverkar gärna till samtal över konkreta förslag ifrån politiken för att förbättra situationen. Politisk prestige får inte vara viktigare än att få ordning på Strängnäs resecentrum. 

Sverigedemokraterna vill på allvar verka för att vi får stopp på gängens framfart i vårt resecentrum. Det är inte på något sätt acceptabelt att det får fortgå! Stopp nu! 

Björn Karlsson

Gruppledare, Sverigedemokraterna Strängnäs

Läs också

( 2 st )

Läs mer om dessa ämnen

Strängnäs kommunSverigedemokraternaResecentrumDebatt
Relaterat