Arbetsmiljön och behöriga lärare är två viktiga utmaningar inför framtiden, skriver Lärarförbundet i Strängnäs. Foto:

Debatt: Skolans två viktiga utmaningar

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Den 5 oktober sammanfaller två viktiga skolhändelser. Världslärardagen och Bästa skolkommun, Lärarförbundets skolranking. För att uppmärksamma detta vill vi peka ut två aktuella och viktiga utmaningar som Skolsverige i allmänhet och Skolsträngnäs i synnerhet står inför. Förra årets ranking för vår kommun lämnade mycket att önska – men ger goda förutsättningar att klättra framöver!

Arbetsmiljö/arbetsbelastning

Strängnäs ligger idag i botten i landet för sjukskrivningstal. Enskilda enheter och lärarkollektivet ligger något bättre, men knappast på en tillfredsställande och lämplig nivå.

Skolvärlden har inte råd att förlora medarbetare på grund av den berömda väggen. Upprättande av fungerande rehabiliteringsplaner, att visa omsorg såväl som att inte exkludera sjukskrivna/utarbetade kollegor och förebyggande åtgärder måste betonas. Arbetsgivarens/rektors lyhördhet för lärarnas upplevda arbetsbelastning, stress och känsla av maktlöshet är viktiga utmaningar.

Ett annat perspektiv som heller inte får underskattas är att titta på hur de kvarvarande, friska, lärarna påverkas. Tillgång till vikarie? Hur påverkar interna vikarie lösningar personalens totala arbetssituation. Kvaliteten blir lidande och arbetsbelastningen ökar - vilket ger en tilltagande sjukskrivningsspiral.

Vi hör berättelser i kommunen, om lärare som förväntas att ställa upp extra utan att bli kompenserade. Lärares månande av eleverna och utbildningens kvalitet, får inte exploateras och tas som gisslan!

Jakten på behöriga lärare

Lärarförbundet har i flera år pekat på en kommande lärarbrist. Inom 10 år kommer det saknas 65 000 lärare. De senaste åren har detta börjat bli en reell verklighet och skolor har svårt att hitta behöriga och legitimerade lärare. Problemet är dock större än så. Många lärare idag har egentligen bara möjligheten att öka sin lön genom att byta arbetsgivare. Strängnäs i synnerhet får detta problem då centrala avtal används som tak och extra påslag, utöver skolornas budgeterade påslag, på 0, 5 procent till begränsade yrkesgrupper beskrivs som en satsning. Den nuvarande personalomsättningen, där vissa enheter byter 1/3 av lärarna per läsår, signalerar mycket starkt att något inte fungerar.

Utöver detta tillkommer problemet kring handledning av obehöriga lärare, som ska utföras av legitimerade lärare. Detta görs för att garantera utbildningens kvalitet och betygsättning. Därmed har lärarnas arbetsbelastning ökat ytterligare, vilket arbetsgivaren behöver beakta och ta ansvar för. Legitimerade lärare har alltså fått nya betungande ansvarsområden - vilket på motsvarande sätt ska avspeglas i lärares generella löner!

Ett långsiktigt hållbart läraryrke i Sverige och i Strängnäs kan inte mötas passivt. Det handlar om vilka politiker vi väljer, och hur dom budgeterar skolan; det handlar om samverkan mellan fackförbund och huvudmän; det handlar om samverkan, samråd och lyhördhet hos rektorer gentemot sin personal.

Grattis på världslärardagen, kollegor! “Att vara lärare är att vara del av något större”

Styrelsen för Lärarförbundet Strängnäs

genom Robert Christensen vice ordförande

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

LärarförbundetSträngnäsDebattskola och utbildning
Relaterat

Mest delat denna vecka