Centerpartiet är övertygade om att barn mår bättre av mer rörelse och kultur i skolan. Foto:

Debatt: Skolresultaten blir bättre genom rörelse och kreativa ämnen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Kreativa ämnen underlättar för många att ta till sig den teoretiska kunskapen. Rörelse och kultur främjar den egna hälsan och underlättar inlärningen. Barn och ungdomar rör mindre på sig än vad som gjordes tidigare och den fysiska och psykiska hälsan upplevs som sämre.

Psykisk ohälsa ökar hos framförallt unga flickor. Skolan kan bidra till att detta förändras. I Eskilstuna kommun inför man nu mer rörelse i skolan, utan att utöka antalet idrottslektioner. Under 90 minuter i veckan, integreras rörelse i den ordinarie skolverksamheten. Det ger skolbarnen möjligheter att utifrån ett folkhälsoperspektiv öka förutsättningarna för psykisk hälsa och ökat lärande.

Vi vill se mer rörelse och mer kultur i skolan i hela landet. Det handlar om att öka tiden för idrott och rörelse i skolan och att teoretiska ämnen kan läras under fysisk aktivitet.

Elever som har svårt att koncentrera sig längre stunder skulle också gynnas av att undervisningen blir mer rörlig och att det under lektionen byts fokus. Genom fokusbyte kan alla elever behålla sin koncentration.

Kreativa ämnen öppnar upp för elevens tankar och förmåga att tänka utanför den traditionella ramen. Att exempelvis med en pensel i handen, samtidigt som man lyssnar på en klassisk författare, skapa associationer och träna förmågan till läsförståelse.

Som Centerpartister är vi övertygade om att alla barn skulle må bättre av mer rörelse och kultur i skolan. Det förbättrar både studieresultaten och den fysiska och psykiska hälsan.

Martina Johansson (C)

riksdagskandidat Sörmland

Lillemor Nordh (C)

ledamot i barn- och utbildningsnämnden Eskilstuna, riksdagskandidat Sörmland

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

CenterpartietSörmlandDebattskola och utbildning
Relaterat