Liberalerna i Flen kommer att lämna in en motion om tre förändringar i Flens kommuns skolskjutsreglemente. Foto:

Debatt: Skolskjuts är en demokrati- och klassfråga

Debatt
annons

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag men redan innan skoldagen har startat har Flens kommun lyckats att ställa rik mot fattig, stad mot landsbygd.

I lördagens tidning så kunde vi läsa om familjen Ungerstedts kamp för att få skolskjuts till sina barn i Europaskolan i Malmköping. Taxi passerar dem nära men av olika anledningar menar kommunens tjänstemän att upphämtandet av barnen åsamkar kommunen extrakostnader jämfört med om de skulle gå i kommunal skola.

Lagen säger att kommunen kan säga nej till vårdnadshavare till barn i friskola om skolskjuts åsamkar kommunen extrakostnader eller organisatoriska svårigheter jämfört med att barnen skulle gå i kommunal skola.

Men är det på den absolut lägsta juridiska nivå Flens kommun skall ligga?

Det finns faktiskt inga juridiska hinder för att säga ja till skolskjuts om kommunen vill. Det är en ren ambitionsfråga.

Kommunen behöver inte bygga en konstgräsplan eller en skateboardpark för att klara juridiska krav utan det gör man för att det finns en tro att det gynnar kommunens medborgare.

Precis på samma sätt är det med skolskjuts. Det gynnar medborgarna och skattebetarna i kommunen så att de kan få sitt livspussel att gå ihop. Vi är en landsbygdskommun och oavsett om barnen går i en friskola eller en kommunal skola så är det barn i kommunen.

Dom 2433-13 i förvaltningsrätten i Växjö gäller en exakt likadan situation. En friskola och en kommunal skola ligger mycket nära varandra. Rätten slog fast i domen att då anvisad skola låg i direkt närhet till friskolan så skulle kommunen tillhandahålla skolskjuts och Älmhults kommun fick ändra sitt beslut.

Ska flera vårdnadshavare i Flens kommun behöva ta sina ärenden till förvaltningsrätten för att få sina beslut ändrade?

De vårdnadshavare som i dag inte orkar kämpa med kommunen eller inte har de ekonomiska resurserna att själva stå för bussbiljett eller på annat sätt kan lösa transportfrågan av barnen kan idag tvingas att välja en kommunal skola för att få sitt livspussel att gå ihop. Är det positivt för vårdnadshavare och barn att de tvingas till beslut och skolor de inte vill gå i? Skapar det stolthet över kommunen? Skapar det livsglädje? Vi ska inte glömma bort att Flens kommuns vision är ”Här är det enkelt att bo, leva och verka”

Liberalerna Flen kommer att lämna in en motion om tre förändringar i Flens kommuns skolskjutsreglemente:

1. Ifall skolskjuts till friskola inte blir väsentligt dyrare än till anvisad kommunal skola så skall skolskjuts godkännas

2. Vid nej till skolskjuts så skall nämnd och föräldrar blir informerade om den faktiska extrakostnaden i kronor.

3. Ur ett likabehandlingsperspektiv så skall vårdnadshavare med barn i friskola inte behöva ansöka om skolskjuts oftare än vårdnadshavare till barn i kommunal skola

Magnus Erixon, L

ledamot i BUK-nämnden Flens kommun

Läs också

( 6 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaFlenDebattskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka