I dag är det Stomidagen vilket Bo Karlsson, förbundsordförande ILCO Tarm-uro- och stomiförbundet, uppmärksammar med sin artikel. Foto:

Debatt: Släpp lokala prestigen - skicka patienter till nationella expertgruppen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Ni har hört det förut, bostadsorten avgör vilken behandling sjuka personer får. Det är ansvariga på den lokala politiska- och tjänstemannanivån som bestämmer hur du ska behandlas. Läkarna får ibland infoga sig och kan tvingas ta ekonomiska hänsyn framför medicinska.

1982 infördes HSL, Hälso- och sjukvårdslagen där målparagrafen lyder ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” I dag är ojämlikheten och orättvisorna större än när lagen stiftades för 35 år sedan. Varför ha en lag som inte är tvingande?

För de av våra medlemmar som är svårt sjuka med så kallat korttarmssyndrom kan detta få förödande konsekvenser – nämligen att inte ens bli remitterad till den nationella expertgrupp som finns. Expertgruppen som finns inom Svensk förening för gastroenterologi (SFG) kallas SNIF, (Swedish Network Intestinal Failure) och samlar landets främsta läkare inom bland annat området korttarmssyndrom och tar på medicinska och vetenskapligt baserade grunder beslut om vilka patienter som ska få ta del av den nya behandling som finns. Men som patient är du i händerna på dina landstingspolitiker, inte doktorn.

Fyra av ILCO:s medlemmar med allvarligt korttarmssyndrom har likvärdiga problem: stomi, näringstillförsel via dropp och 20, 30 eller ända upp till 50 toalettbesök per dygn. Det ger stor negativ påverkan på livskvaliteten, bara att lämna hemmet kan vara en tuff sak.

Sedan en tid finns det första läkemedlet mot korttarmssyndrom, Revestive. Men i det svenska vårdlotteriet, vet man inte vilken patient som drar nitlott eller vinst. Inte ens i denna avgränsade grupp av patienter, det rör sig om något 100-tal som är i behov av denna behandling.

Vi lever som friska i ett land! Men blir vi sjuka så behandlas vi i 21 landsting med allt vad det innebär av orättvisor och ojämlikhet. Vår uppmaning till läkare i de olika landstingen är:

Släpp prestigen och skicka patienterna till SNIF-gruppen. Låt inte lokala politiker och tjänstemän bestämma över din patient. När landstingspolitikerna gömmer sig så vägra linda in det hela i att man inte vet hur länge medicinen kommer att verka, att nuvarande behandling räcker eller att man inte är en lämplig kandidat.

Fakta stomi:

I Sverige har uppskattningsvis 43 000 personer en stomipåse på magen. Att ha en stomi kan ha flera olika orsaker, exempelvis Crohns sjukdom, Ulcerös colit, vara en konsekvens av cancerbehandling eller som en medfödd missbildning. 7 oktober är det Stomidagen.

Bo Karlsson

förbundsordförande ILCO Tarm-uro- och stomiförbundet

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

Landstinget SörmlandDebattsjukvård och hälsa
Relaterat

Mest delat denna vecka