Det ekonomiska systemet för skolpengen måste styras om så att friskolorna inte gynnas av segregationen på den kommunala skolans bekostnad, skriver Vänsterpartiet i Strängnäs.

Debatt: Sluta se friskolorna som kompisar – de är konkurrenter

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

En kommun har två olika roller. En roll är att ge likvärdigt stöd till alla medborgare i kommunen. En annan roll är att vara huvudman för sina egna skolor. I en av Sveriges friskoletätaste kommuner så kräver det lite mer från den politiska majoriteten (Socialdemokraterna och Moderaterna) och barn- och utbildningsnämnden.

Alla skolor ska ta hänsyn till elevers olika behov så att alla utvecklas så långt som möjligt, så säger skollagen. I Strängnäs tillåter majoriteten att skolornas resultat spretar. Det genomförs inga kraftiga åtgärder för att rätta till det. Det ekonomiska systemet som gynnar friskolorna förändras inte. Tillräckligt med medel till skolan tillförs inte.

Att effektivisera kostnader med 5 miljoner genom skolnedläggningar äts med marginal upp av att budgeten inte kompenserar för personalens löneökningar. Det som påstods ge förbättringar blir som vi nu ser i tidningen bara möjligtvis en minskad nedskärning.

Samtidigt begär Europaskolan att de ska få samma lokalbidrag som det havererade moderata Campusprojektet medförde i kostnader per elev för Thomasgymnasiet. Även det skulle bli en mångmiljonkostnad om det går igenom i domstol.

Det är dags att tillföra ordentligt med medel till skolan så att alla elever får utvecklas så långt de kan. Det är dags att styra om det ekonomiska systemet för skolpengen så att friskolorna inte längre gynnas av segregationen på den kommunala skolans bekostnad. Det är dags att ta sitt ansvar som huvudman för den kommunala skolan och profilera den som ett starkt alternativ. Det är dags att sluta se friskolorna som våra kompisar, utan som de konkurrenter de är. Annars kommer vi fortsätta ha en situation där alla elever inte får utvecklas så långt de kan.

David Aronsson

Catarina Hellmark

Peter Hjukström

Vänsterpartiet Strängnäs

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsDebattLandsbygdskola och utbildning
Relaterat