• Christina Nilsson Löw, som bor i Härad, anser att förändringen av Strängnäs skolstruktur måste handla om fakta. Foto: Joakim Serrander.
1/

Debatt: Sluta tyck om Strängnäs skolstruktur – håll er till fakta

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Förändringen av Strängnäs skolstruktur ska byggas på fakta, inte på tyckande. Så här skrev Sveriges kommuner och landsting, SKL; i november 2015: ”De verkliga utmaningarna handlar om lärarnas undervisning och rektors ledarskap, inte om resurser och hur skolan organiseras.”

Exempel på fakta som de styrande kan ta till sig:

FAKTA är att metoden ”Skolstruktur för inkluderande lärmiljö” bygger främst på att man ska byta synvända och utgå från elevens behov och det viktigaste är att eleven ska känna sig trygg. Erfarenhet visar att metoden fungera bättre i små skolor än i de större skolorna. (Skolverket)

FAKTA är att rapporten ”Skolstruktur för inkluderande lärmiljö” inte har presenterats på enkel och begriplig svenska (Svensk författningssamling 2009:600).

FAKTA är att Kommunfullmäktige beslutade att ”utredningen ska resultera i minst två olika konsekvensbeskrivna förslag". Den presenterade rapporten uppfyller inte detta.

FAKTA är att kommunens långsiktiga ekonomiska plan samt utredning av gymnasieskolan ska samordnas med uppdraget till barn- och utbildningsnämnden. Detta frångår man i rapporten med avgränsningar genom att undanta förskolan, gymnasieskolan och framtidsprognoser.

FAKTA är att man utgår från utredningen 2015 (färdig lösning att lägga ner landsbygdsskolorna) som lades ner i KF på grund av många felaktigheter i underlaget och bristande konsekvensanalys.

FAKTA är att ekonomiska resurser ska omfördelas från dyra lokalytor till pedagogisk verksamhet med undantag för Campus (lokalhyra 47 miljoner per år samt städkostnader på 1,1 miljoner)! Varför undantag?

FAKTA är att Strängnäs fastighets AB fakturerar kommunen per fastighetskontrakt så hela hyran är kvar på BUN trots att grundskolan flyttas, om ”dagis” eller annan verksamhet finns kvar. Alltså blir det inga medel att fördela till pedagogiken. Kostnaderna ökar på grund av ombyggnad av Paulinska och Karinslundsskolan. Investeringskostnader leder till högre hyror. Resekostnader även för friskolebarn eftersom någon skola inte finns i närheten, radonmätning med eventuella åtgärder..

FAKTA är att hösten 2018 kommer det att vara 45 skolbarn i Härad i stället för 33 som anges i utredningen. ”Dagisbarnen” har ökat på 1,5 år från 15 till drygt 60, samt kö! Etapp ett av bostadsbyggandet av 250 bostäder i Härad är inflyttningsklara hösten 2018!

FAKTA är att regeringen har beslutat att grundskolan från och med nästa läsår åter ska delas upp i låg-, mellan- och högstadiet! Syftet är att fördela antalet undervisningstimmar per stadium, i stället för att ha en klumpsumma för hela grundskoletiden. Förslaget i rapporten följer inte skolverkets nya direktiv.

FAKTA är att lägga ner landsbygdsskolorna ger ökade kostnader och alla skolor får det sämre!

Christina Nilsson Löw

opolitisk Häradsbo

Läs också

( 15 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsDebattLandsbygdskola och utbildning
Relaterat