TCO vill att regeringen inför av ett nytt steg i rehabiliteringskedjan för sjukskrivna som inte kan fortsätta i sitt nuvarande jobb. Foto:

Debatt: Snäv sjukförsäkring bidrar till arbetskraftsbrist i Sörmland

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar att det råder stor brist på lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och ingenjörer i Sörmland. För att möta behovet krävs att fler utbildas inom bristyrkena. Men det krävs också att de som arbetar inom dessa yrken trivs och vill stanna kvar, och att de har möjlighet att komma tillbaka till sitt arbete om de skulle bli sjuka.

Med dagens regler i sjukförsäkringen är det dessvärre stor risk att en sjuksköterska eller lärare som är för sjuk för att gå tillbaka till sin arbetsplats måste säga upp sig och försöka hitta ett helt annat arbete som de klarar av med tanke på sina tillfälliga begränsningar.

Sjukförsäkringen innebär att den sjukskrivne redan efter 180 dagars sjukskrivning ska bedömas om den kan arbeta inom ett arbete som är ”normalt förekommande på arbetsmarknaden”. TCO anser att det i alltför många fall bedöms att den sjukskrivne har arbetsförmåga utan att det närmare anges vilka normalt förekommande arbeten arbetsförmågan gäller. Ibland kan till och med rehabilitering, med gott hopp om framgång, pågå samtidigt som sjukpenningen dras in.

Resultatet blir att sjukskrivna tjänstemän redan efter 180 dagar står utan ersättning från försäkringen och tvingas söka arbeten långt utanför sin erfarenhet och kompetens.

I Sörmland ser vi konsekvenserna genom den ökade bristen på yrkeskunniga personer inom vården, skolan och delar av industrin samtidigt som sjuka människor inte ges tid att bli friska nog för att fortsätta bidra med sina kunskaper till samhället. För TCO är det en ekvation som inte går ihop.

TCO vill att den utredning som regeringen tillsatt får i uppdrag att överväga införandet av ett nytt steg i rehabiliteringskedjan där den sjukskrivne, om hen inte kan fortsätta i sitt nuvarande jobb, först prövas mot arbeten där dennes kompetens tas tillvara.

Med tanke på att de stora bristyrkena inom vård och skola också är de yrken som har högst andel sjukskrivna, är det uppenbart att personalen måste få bättre villkor snarare än sämre. Framförallt när de arbetar men också när arbetet har slitit så hårt att de blivit långtidssjuka.

För arbetsgivarna i Sörmland som i dag söker med ljus och lykta efter rätt utbildad personal skulle en förändring av sjukpenningen enligt TCOs förslag öka chanserna att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Eva Nordmark

ordförande TCO

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

ArbetsmarknadDebattSjukskrivning
Relaterat