Miljöpartiet vill att försöket med sopsaltning i Eskilstuna ska utökas till mer än en månad och att resultaten sedan utvärderas. Foto:

Debatt: Sopsaltning bör bli mer än ett test på få platser

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Under en månad i vinter ska Eskilstuna testa sopsaltning, det är mycket glädjande - men inte tillräckligt. Miljöpartiet vill att metoden blir ett självklart inslag i en långsiktig satsning på ökad utevistelse på vintern för både gång och cykel.

Metoden att sopsalta innebär att cykelbanan sopas ren och sedan saltas med saltlake. Vid lyckat resultat ger metoden en ren och halkfri cykelbana eller gångbana, utan stora mängder grus. När Stockholms stad provade sopsaltning vintern mellan 2013 och 2014 ökade vintercyklandet med 30 procent. Risken för cykelolyckor minskade med 40 procent och antalet fallolyckor bland fotgängare halverades.

Metoden har testats i minst 26 kommuner och många har fortsatt använda den. Det har förstås sina utmaningar att hålla en vägbana isfri vintertid. Det kostar lite mer och det kan bero på vädret och på hur cykelbanorna är rustade. Men framför allt är en månad för lite tid.

Om tanken är att testet ska utvärderas utifrån hur kostnadseffektivt det är, så måste ju rimligen berörda invånare få en chans att upptäcka att testet pågår innan man avslutar det. Cyklisterna bör också tillfrågas hur de upplevde resultatet.

Gatuavdelningen har köpt in utrustning för 10 miljoner och sträcka på 1,6 mil ska hållas isfri längs tre cykelstråk.

Med tanke på hur det är ställt med klimatet, och att Sverige genom Parisavtalet har förbundit sig till att minska utsläppen växthusgaser, så har vi inte möjlighet att låta biltrafiken öka så som den gör i Eskilstuna. Därför sätter allt fler kommuner ambitiösa mål för hur cyklandet ska öka. Satsningar måste genomföras konsekvent och långsiktigt och ges tid för att uppnå önskad effekt.

Sopsaltning bör vara ett naturligt inslag i en sådan strategi. Detta för att förbättra och utveckla gång- och cykelinfrastrukturen i Eskilstuna och inspirera invånarna till nya och hälsosammare resvanor.

Därför vill vi att försöket med sopsaltning ska utökas och resultaten utvärderas utifrån de många nyttor metoden ger.

Marielle Lahti, (MP)

Gruppledare

Nina Hedenfeldt, (MP)

Ledamot Stadsbyggnadsnämnden

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

DebattTrafiksnö
Relaterat