Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu, skriver Lena Nordgren på Sekab. Foto:

Debatt: Sörmland kan tack vare skogen bli fossilfritt

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Sverige kan bli självförsörjande på förnybart bränsle till bilar och tung trafik. Tekniken för att göra biodrivmedel på restprodukter från skogen finns här och nu. Nu behöver politiken och näringslivet sätta fart på omställningen, så att Sverige och Sörmland kan bli fossilfritt.

Sju av åtta riksdagspartier står bakom regeringens mål om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Då ska alltså alla bilar, lastbilar och bussar kunna drivas av något annat än bensin och diesel.

Ska vi nå målet måste fler ställa om till förnybara drivmedel, parallellt med andra lösningar som elektrifiering. Alla lösningar behövs.

Alla hållbara biodrivmedel som finns på marknaden i dag är bättre än de fossila. Ett exempel är etanol. Det är väletablerat, finns tillgängligt i stora volymer internationellt och minskar de klimatpåverkande utsläppen kraftigt jämfört med fossila alternativ.

Sedan årsskiftet är E85 för personbilsmarknaden inte bara bättre för klimatet, utan även snällare mot plånboken än bensin tack vare de nya skatterna på drivmedel.

För lastbilar och bussar finns etanolbränslet ED95, som minskar klimatpåverkan med upp till 90 procent jämfört med diesel. Allra mest klimatsmart är ED95 med skogsetanol, framställd av rester från skogen.

Personbilar och tung trafik kan alltså redan kapa sin klimatpåverkan. Skogen är nyckeln och skog har vi gott om. Teknologi i världsklass för att omvandla skogsrester till förnybara bränslen finns redan utvecklad och klar, men vi saknar tydliga och långsiktiga spelregler.

För den tunga trafiken behövs styrmedel som långsiktigt gynnar förnybara drivmedel. I dag är ED95 skattebefriat, vilket är positivt, men bara till och med 2020. En garanti om fortsatt skattebefrielse även efter 2020 skulle göra stor skillnad.

Om riksdagen inte beslutar att ED95 ska vara skattebefriat efter 2020 behöver de folkvalda snarast ta fram andra styrmedel. Den tunga trafiken verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad, vilket ställer höga krav på framförhållning och långsiktighet. Utan det kommer nödvändiga investeringar för att bygga ut biodrivmedelsmarknaden att utebli.

I Sverige finns både råvaran och tekniken för att göra oss självförsörjande på biodrivmedel till såväl personbilar som tung trafik. Det som krävs är att politikerna garanterar långsiktiga spelregler. Först då kan näringslivet investera i de anläggningar som krävs för att göra Sverige och Sörmland fossilfritt.

Lena Nordgren

biodrivmedelsexpert Sekab

Läs mer om dessa ämnen

DebattMiljö