Marcus Svanberg, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, föreslår fem åtgärder som kan öka rörligheten på bostadsmarknaden. Foto:

Debatt: Sörmlands politiker måste ta ansvar för bostadsmarknaden

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Bostadsmarknaden i Sverige har i dag stora brister. Det byggs fel typ av bostäder, unga kommer inte in på bostadsmarknaden och äldre bor kvar i för stora bostäder för att undvika flyttskatt. Därför krävs långsiktiga lösningar och Sörmlands riksdagsledamöter måste ta sitt ansvar för en fungerande bostadsmarknad.

I princip alla med inblick i bostadsmarknaden och politiken är överens om att det stora problemet inte ligger i brist på bostäder, utan att vi snarare utnyttjar det befintliga bostadsbeståndet dåligt. Vi måste helt enkelt flytta på oss mer. En ökad rörlighet frigör ett stort antal bostäder, och reformer av bostadsmarknaden bör vara betydligt billigare för samhället i stort än att enbart försöka bygga oss ur bostadskrisen.

Syftet med ökad rörlighet är att få till fler flyttkedjor. Om ett äldre par flyttar från villan till något mindre kan en barnfamilj köpa deras villa och lämna sin lägenhet. Barnfamiljens lägenhet blir då den första gemensamma lägenheten för ett ungt par, som i sin tur lämnar sina ettor där nu två ungdomar som saknade eget boende kan flytta in.

Här är fem åtgärder som Sörmlands riksdagsledamöter bör driva för att öka rörligheten och därmed skapa en bättre bostadsmarknad:

1. Sänk flyttskatten kraftigt. Med en kraftigt sänkt eller till och med avskaffad flyttskatt kommer rörligheten att öka betydligt.

2. Trappa ned ränteavdragen. Med nedtrappade ränteavdrag får vi en avkylande effekt på prisutvecklingen, vilket leder till en mer balanserad bostadsmarknad.

3. Ompröva amorteringskravet. Med den avkylande effekten av nedtrappade ränteavdrag behövs inte längre det tvångssparande som amorteringskraven utgör, där särskilt det skärpta amorteringskravet bör ifrågasättas.

4. Sänk trösklarna och underlätta för unga. Ett skattegynnat bosparsystem och statligt garanterade startlån vid bostadsköp för unga underlättar deras entré på bostadsmarknaden. Eventuellt bör de som köper sin första bostad undantas från vissa kreditregler.

5. Avreglera åtminstone delar av hyresmarknaden. Den modell som förespråkas av Finanspolitiska rådet med marknadshyror och ett reformerat bostadsbidragssystem skulle bidra till att lösa svåra knutar.

Riksdagen har mer makt än den haft på länge och därmed har även varje enskild riksdagsledamot större inflytande. Därför bör Sörmlands riksdagsledamöter aktivt verka för att skapa långsiktiga lösningar för en fungerande bostadsmarknad.

Marcus Svanberg

vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Läs också

( 1 st )

Läs mer om dessa ämnen

BostadsmarknadenDebattPolitiker
Relaterat