Den socialdemokratiska majoriteten har stramat åt reglerna så att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar inte längre får någon resurs eller elevassistent, eller att denne måste bekostas med pengar från de andra eleverna, skriver Niklas Frykman (L). Foto:

Debatt: Sparpaket i skolan riskerar resultaten

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Liberalerna och jag är mycket oroade av de besparingar som nu drabbar förskolan och skolan i Eskilstuna. Jultomten kom inte till skolan förra året, istället blev det hårda sparpaket. Allra hårdast slår det mot barn i behov av särskilt stöd när reglerna för tilläggsbelopp stramas åt kraftigt. Ett nytt år har precis börjat, men för att det ska bli ett gott nytt år för skolan måste den socialdemokratiska majoriteten i Eskilstuna backa från sina sparkrav och göra om och göra rätt.

Den socialdemokratiska majoriteten har stramat åt reglerna så att barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som autism och ADHD inte längre kan få tilläggsbelopp. I praktiken innebär det att de inte får någon resurs eller elevassistent, eller att denne måste bekostas med pengar från de andra eleverna. Det är en hjärtlös politik som drabbar en grupp som redan har det svårt.

Grundskolan har under en tid haft en positiv utveckling med bättre kunskapsresultat. Den utvecklingen riskeras nu av besparingarna. Flera skolor dras med underskott från tidigare år och kommer att dra ned på sin personal. Det innebär oftast den extra hjälp som finns till för barn som behöver särskilt stöd. När de försvinner ökar belastningen på lärarna och fokus flyttas från kunskap och inlärning till ordning och social omsorg.

I förskolan äts pengarna till utökningen av tiden för barn till arbetslösa och föräldralediga från 15 till 25 timmar i veckan upp av effektiviseringskrav och hyreshöjningar. De krav Liberalerna ställde på att detta inte skulle drabba barngruppernas faktiska storlek eller andelen förskollärare kommer att bli svåra att uppfylla.

Verkligheten står i bjärt kontrast till de ”satsningar” den socialdemokratiska majoriteten utlovat. Det politiska ledarskapet för barn- och utbildningsnämnden är svagt som inte klarar av att stå upp för skolan i majoritetens budgetmanglingar. Det är också anmärkningsvärt att samtliga fackliga organisationer, från Kommunal till Skolledarna och båda lärarfacken, har sagt nej till majoritetens budget.

Liberalerna kan inte acceptera den här utvecklingen. Skolpengen behöver höjas och reglerna för tilläggsbelopp måste göras om för att inkludera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Skolan är central för oss i Liberalerna. Den ska ge alla barn i Eskilstuna och Sverige de kunskaper de behöver för att kunna leva fria och självständiga liv. Den ska överbrygga de klyftor som finns i vårt samhälle. Vi Liberaler försvarar skolan – det är att försvara friheten för dem som har minst frihet.

Niklas Frykman (L)

andre vice ordförande, barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

LiberalernaDebattskola och utbildning
Relaterat