Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel välkomnar skolkommissionens utredning om bland annat en förstärkning av lärarprofessionen. Foto:

Debatt: Starkare lärarprofessionalitet ger eleverna mer kunskap

Debatt
annons

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Skolkommissionens förslag om starkare statlig styrning och tydlighet i skolsystemet och förstärkning av lärarprofessionen måste nu genomföras.

PISA-undersökningen visade 2013 att svenska elever lärde sig mindre i skolan än tidigare. Alla förstod då att detta är en av Sveriges viktigaste framtidsfrågor. I Eskilstuna kommun är det 19,1 procent av eleverna som inte får betyg för att börja på gymnasiet.

Den statliga utredningen Skolkommissionen fick därför i uppdrag att undersöka hur skolan ska bli mer jämlik och elever få mer kunskap. I utredningen fanns företrädare för lärare, elever, rektorer, kommuner och flera olika skolexperter. Skolkommissionen har nu lämnat sitt förslag på en nationell strategi för skolan.

Utredningen är tydlig. Det finns brister i skolsystemet. De gör att lärare inte får rätt förutsättningar att undervisa och elever att lära. Läraren är den viktigaste resursen i skolan men utan ett system som förstärker förmågan kan varken lärare eller elever komma till sin fulla rätt.

Skolkommissionen föreslår att staten ska styra skolan tydligare. Pengar ska tillföras och fördelas mellan kommuner för att göra skolan mer jämlik. Gränsvärden som skolorna inte får underskrida ska sättas för olika resurser som är viktiga för undervisning och lärande.

Reglerna för förutsättningarna i klassrummet ska alltså bli tydligare. Det är först när det finns tydliga ramar som det blir ett friutrymme för professionellt handlande. Skolkommissionen vill alltså ge lärare större frihet i uppdraget att möta varje elev.

Skolkommissionen föreslår ett professionsprogram för lärare med flera steg. Erfarenhet, kvalifikationer och kompetensutveckling ska styra. Ett sådant program gör det lättare att utvecklas och bli skickligare och stärker samarbetet mellan lärare.

Skolkommissionen vill förbättra trygghet och studiero eftersom Sverige här ligger efter andra länder. I läroplanen ska det anges att eleverna genom egen ansträngning och delaktighet tar ansvar. Detta gör det tydligt att varje elev har ett ansvar inte bara för sitt eget lärande utan också för den för både lärare och elever gemensamma arbetsmiljön.

Grunden för att alla elever ska kunna börja på gymnasiet är de ämneskunskaper som anges i läroplanen. En mycket viktig resurs för att lärarna ska kunna lyckas med undervisningen är läromedel av hög kvalitet. De minskar arbetsbördan och sparar tid för lärarna och ger struktur och sammanhang för eleverna. Skolkommissionen anger att det finns allvarliga läromedelsbrister men saknar förslag.

Lärarnas Riksförbund och Svenska Läromedel välkomnar Skolkommissionens utredning. Vi ser fram mot att regeringen och riksdagen nu tar beslut om förslagen och även om åtgärder som går längre där det behövs. Det skulle underlätta för eleverna i Eskilstuna kommun att börja på och avsluta gymnasiet och gå vidare i livet med en stark kunskapsgrund.

Åsa Fahlén

ordförande Lärarnas Riksförbund

Rickard Vinde

vd Svenska Läromedel

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

Lärarnas RiksförbundDebattskola och utbildning
Relaterat
annons

Mest delat denna vecka