• Chefer och anställda i Strängnäs kommun måste få mer utbildning om vad systematiskt skyddsarbete innebär, skriver Christer Lumme. Foto: Joakim Serrander.
  • Christer Lumme, socialdemokrat i Mariefred.
1/

Debatt: Strängnäs kommun lever inte upp till Arbetsmiljölagen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Jag har tidigare kritiserat politiken om de höga sjuktalen i Strängnäs kommun och särskilt Sverigedemokraternas agenda som genomsyrar populism. Att enbart springa och prata med arbetstagarna är inte lösningen. Arbetsgivaren måste i stället bli mer konsekvent när det gäller arbetsmiljön eftersom det är orsaken till sjuktalen.

Utredningar om varför och hur man ska komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron har pågått under många år. I dag ökar sjuktalen samtidigt som kommunen sparar på både personal och utbildningar. Faktum är att därmed blir arbetsmiljön den sämsta tänkbara. Vad man gör är att man häller bensin på en brasa som brinner i stället för att släcka den.

Ytterst handlar sjuktalen om att det systematiska arbetsmiljöarbetet inte fungerar. Arbetsmiljölagen, AML, reglerar och har kommit till som lag för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det är arbetsgivaren som ska se till att ett organiserat skyddsarbete fungerar. Och ytterst är det politikerna som äger ansvaret då det gäller den kommunala arbetsmiljön.

Politiken måste mer tydligt finnas med och leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Strängnäs kommun lever inte upp till AML och de intentioner som finns där, om och hur man skapar en bättre arbetsmiljö.

Det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Chefer och anställda i Strängnäs kommun måste få mer utbildning om vad systematiskt skyddsarbete innebär och hur man tillsammans skapar en arbetsplats som förhindrar sjukskrivningar.

Syftet med skyddsarbetet är att få en livsmiljö som skapar livskvalité både hemma och på arbetet. Inte som i dag att man blir sjuk av att arbeta.

Krister Lumme

Socialdemokrat i Mariefred

Läs också

( 9 st )

Läs mer om dessa ämnen

SocialdemokraternaSträngnäs kommunArbetsmiljöDebattHemtjänst
Relaterat