Här i Gorsinge var det meningen att en biogasanläggning skulle ligga. Foto: Joakim Serrander Foto:

Debatt: Strängnäs tappar viktig biogasetablering

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Nu har det gått från mycket snack och lite verkstad, till att den politiska majoriteten (M+S) direkt motarbetar en biogasetablering.

Strängnäs Biogas AB och Strängnäs kommun samt Länsstyrelsen kom år 2011 överens om att fastigheten Gorsinge 1:1 (detaljplanelagt för lager och industri) är lämplig för en biogasanläggning. Sedan dess har företaget bestående av främst lokala lantbrukare jobbat vidare och fått miljötillstånd och för två år sedan 32 miljoner kronor i investeringsstöd (40 procent av investeringen) genom statliga Klimatklivet. Tid och resurser har även lagts på att hitta långa avtal med köpare av gasen för att få bärkraftiga finansieringar för resterande del av investeringen. I höstas tecknade Eskilstuna avtal med företaget för samarbete kring del av råvaran (vårt och Eskilstunas matavfall).

Majoriteten (M+S) här i Strängnäs har ju tidigare avslagit oppositionens förslag om biogas och tydligt visat att man inte är intresserad av att ta några beslut för att främja en etablering av biogasanläggning i kommunen. Nu när projektet trots kommunledningens passivitet är nära att bli verklighet vill kommunen plötsligt inte ens sälja den tomt som företagets miljötillstånd är knutet till. Det riskerar hela projektet och inte minst huruvida det – om det trots allt överlever – blir av i Strängnäs. Om investeringsstödet ska hinna nyttjas så krävs det att en ny detaljplanelagd tomt hittas och att en ny process med miljöprövning, samråd och risk för överklaganden går otroligt snabbt och smärtfritt, något vi vet inte händer särskilt ofta.

Den enda förklaring vi får är att den politiska ledningen inte anser att platsen är lämplig för en biogasanläggning. Utan att närmare kunna förklara varför. Och det har man kommit på nu, efter sex års arbete från företaget? Vi tycker att det är en obegriplig och fullständigt underkänd behandling av ett företag som vill etablera sig i kommunen. Ett lokalt företag som redan satsat omkring 4 miljoner kronor av eget kapital sedan kommunen anvisade tomten.

Att det rör sig om ett företag vars årsproduktion skulle minska klimatutsläppen med motsvarande 10 procent av hela Strängnäs kommuns årliga klimatutsläpp, bidra till en rad andra miljömål och vara en bärande del i matlänet Sörmlands framtid gör sveket ännu värre.

Ragnar Lindén (MP)

oppositionsråd

Marianne Andersson (C)

oppositionsråd

Margaretha Furustrand (L)

gruppledare

Catharina De Geer (KD)

gruppledare

Håkan Bertilsson (Strp)

gruppledare

Läs också

( 5 st )

Läs mer om dessa ämnen

SträngnäsBiogasDebatt
Relaterat