Håkan Mattsson i Eskilstuna vill att det byggs en tunnel under Mälaren vid Kvicksund för att underlätta för trafiken.

Debatt: Trafikverket missade tunneln under Kvicksund

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Trafikverket har presenterat sitt förslag för satsningar på infrastruktur för åren 2018–2029 och deras planer är nu ute på remiss. Man har dock missat en av de mest kostnadseffektiva lösningarna för att åstadkomma en effektiv och störningstålig väg- och tågtrafik mellan Stockholmsregionen och resten av Sverige.

Stockholm är trafikmässigt mycket sårbart på grund av sitt geografiska läge. Olyckor och andra typer av störningar orsakar ofta totalstopp. Förseningarna är ofta timslånga och de samhällsekonomiska konsekvenserna är enorma.

Om det fanns en snabb och effektiv ringled runt Mälaren skulle vi vid behov omedelbart kunna styra om trafiken till alternativa vägar runt Mälaren och därmed också till övriga delar av landet. Klaffbroarna över Kvicksund utgör dock en flaskhals och avsaknaden av dubbelspårig järnväg samt motorväg för hela sträckan mellan Eskilstuna och Västerås är också hinder för en effektiv ringled.

I bilden presenteras ett förslag som visar hur alternativa vägarna skulle kunna skapas runt Mälaren samt för trafik söderut, västerut och norrut i Sverige om en väg- och järnvägstunnel byggs vid Kvicksund.

Implementeras detta skulle totala trafikstopp norr eller söder om Stockholm orsaka förseningar som kan mätas i minuter i stället för i timmar. Ett stopp i järnvägstrafiken söder om Stockholm skulle exempelvis medföra en försening om cirka 15 minuter för ett tåg till Eskilstuna som kör via Västerås istället för via Södertälje.

Sannolikheten för stopp i södergående eller norrgående trafik från Stockholm är mycket hög men sannolikheten för att samtidigt ha stopp i båda riktningarna är extremt låg. Snabb och tillförlitlig kommunikation via väg eller tåg mellan Västerås och Eskilstuna skulle dessutom vara enormt gynnsamt för regionen ur flera synvinklar.

Om någon tror att en tunnel vid Kvicksund kostnadsmässigt är ett så gigantiskt projekt att det i praktiken är ogörligt, kan det som jämförelse nämnas att den planerade och nu beslutade tunneln för väg och järnväg under Fermant sund mellan Rödby och Puttgarten blir 18 kilometer lång. Detta sund är cirka 16 kilometer brett medan Kvicksund endast är cirka 100 meter brett.

Det finns de som föreslagit att en högbro bör byggas som ersättning för Kvicksundsbron men en sådan bro är orealistisk eftersom tågbroar kräver liten stigning och kravet på seglingshöjd medför att en högbro skulle behöva tillfartsbankar som är flera kilometer långa.

Min förhoppning är att våra politiker och trafikplanerare seriöst beaktar tunnelförslaget och inkluderar goda argument för detta i remissvaret till Trafikverkets infrastrukturförslag.

Håkan Mattsson

Eskilstuna

Läs mer om dessa ämnen

TrafikverketKvicksundBiltrafikDebatt

Mest delat denna vecka