Föräldrar som vill vara hemma med sina små barn lite längre ska ges möjligheten genom en utvecklad barnomsorgspeng, skriver Kristdemokraterna. Foto:

Debatt: Uppror för mer tid för barnen

Debatt

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Så jobbar Eskilstuna-Kuriren och Strengnäs Tidning med journalistik.

Pedagoger i förskolan har fått nog. Genom det så kallade Förskoleupproret kämpar de för bättre förutsättningar. De kräver mindre barngrupper, högre personaltäthet, tid för planering samt mindre kringuppgifter. Det är lätt att förstå deras frustration.

Professor Hugo Lagercrantz, Karolinska Institutet, forskar om barnhjärnans utveckling och betonar vikten av att små barngrupper för att undvika att barnens omogna hjärnor utsätts för stress. En stress som kan leda till felkopplingar mellan hjärnceller. Effekter som kan försämra anknytning men även leda till koncentrationssvårigheter och försämrad inlärningsförmåga. Man kan säga att det finns en neurologisk smärtgräns för hur många relationer ett litet barns kan hantera.

Pedagogerna känner sig otillräckliga när de inte hinner möta varje barns behov. I dag går 60 procent av de minsta barnen i grupper större än Skolverkets riktvärde. I dag ges statsbidrag för att minska gruppernas storlek endaste till de kommuner som har stora barngrupper. De som redan har små barngrupper blir utan pengar. Vi kristdemokrater vill att statsbidrag ska ges till de kommuner som arbetar mot, eller lever upp till, målet om högst tolv barn i småbarnsgrupperna.

Men det finns fler sätt att förbättra situationen.

Trycket på förskolan ökar när kommuner erbjuder alla föräldralediga och arbetssökande full tid för barnen på förskolan i stället för de lagstadgade 15 timmarna. Brist på alternativa barnomsorgsformer likaså. Alla barn är olika. Vi vill att föräldrar ska kunna hitta ett alternativ som passar just dem och deras barn. Det ställer krav på att kommunerna erbjuder likvärdiga villkor för alla godkända barnomsorgs- och förskoleverksamheter såsom familjedaghem. De föräldrar som vill vara hemma med sina små barn lite längre ska ges möjligheten genom en utvecklad barnomsorgspeng.

Föräldraförsäkringen ska vara mer flexibel. Vi anse att föräldrar fritt ska kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra. Eller till andra närstående som exempelvis mor-, farföräldrar eller en bonuspappa. Föräldraledigas inkomst ska också skyddas under tre år och rätten till föräldraledighet på heltid ska utvidgas till tre år.

Barndomen går inte i repris. Den viktigaste tiden för att skapa anknytning är när barnen är mellan 1–3 år. Då kan inte barngrupperna i förskolan vara för stora. Föräldrar ska inte heller känna sig tvingade att lämna bort barnen för tidigt.

Kristdemokraternas förslag kommer att minska trycket på förskolan och ge mer tid för barnen.

Kristdemokraterna

Annika Eclund

Utbildningspolitisk talesperson

Pia Steensland

Hjärnforskare och riksdagskandidat för Sörmland

Catharina De Geer

Gruppledare Strängnäs

Lotta Jonsson

Gruppledare Eskilstuna

Anna Jernemalm

Gruppledare Flen

Läs också

( 3 st )

Läs mer om dessa ämnen

KristdemokraternaDebattbarn och familj
Relaterat